logo

2023–2024

Årgång:1
Datum Högtid/helg Tema GT Epistel Evangelium Psalm
2023-12-03 1:a söndagen i advent Ett nådens år Sak 9:9-10 Rom 13:11-14 Matt 21:1-9 Ps 24
2023-12-10 2:a söndagen i advent Guds rike är nära Mik 4:1-4 Rom 15:4-7 Luk 21:25-36 Ps 85:9-14
2023-12-17 3:e söndagen i advent Bana väg för Herren Jes 29:17-21 1 Kor 4:1-5 Matt 11:2-11 Ps 146:3-9
2023-12-24 4:e söndagen i advent Herrens moder Jes 40:9-11 Rom 10:4-8 Luk 1:46-55 Ps 145:8-13
2023-12-25 Juldagen Jesu födelse Jes 9:2-7 1 Tim 3:16 Luk 2:1-20 Ps 72:1-7
2023-12-26 Annandag jul Martyrerna Jer 1:17-19 Apg 6:8-15 Matt 10:16-22 Ps 46:1-8
2023-12-31 Söndagen e. jul Guds barn Jer 31:15-17 Gal 4:4-7 Matt 2:13-23 Ps 71:2-6
2024-01-01 Nyårsdagen I Jesu namn 4 Mos 6:22-27 Rom 10:9-13 Luk 2:21 Ps 121
2024-01-06 Trettondedag jul Guds härlighet i Kristus Jes 60:1-6 Kol 1:11-14 Matt 2:1-12 Ps 72:10-15
2024-01-07 1:a söndagen e. trettondedagen Jesu dop Jes 42:1-7 Apg 18:24-19:6 Matt 3:13-17 Ps 89:20-29
2024-01-14 2:a söndagen e. trettondedagen Livets källa 2 Mos 33:18-23 Ef 1:7-14 Joh 2:1-11 Ps 19:2-7
2024-01-21 3:e söndagen e. trettondedagen Jesus skapar tro 1 Kung 8:41-43 Rom 1:16-17 Matt 8:5-13 Ps 36:6-10
2024-01-28 Septuagesima Nåd och tjänst Jer 9:23-24 1 Kor 1:1-3 Matt 20:1-16 Ps 25:4-11
2024-02-04 Kyndelmässodagen Uppenbarelsens ljus 1 Sam 1:21-28 1 Joh 1:5-7 Luk 2:22-40 Ps 138
2024-02-11 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Jes 52:13-15 1 Kor 13:1-13 Luk 18:31-43 Ps 86:5-11
2024-02-14 Askonsdagen Bön och fasta Jes 58:4-9 Jak 2:14-17 Matt 6:16-18 Ps 32:1-5
2024-02-18 1:a söndagen i fastan Prövningens stund 1 Mos 16:1-13 Heb 4:14-16 Matt 4:1-11 Ps 31:2-6
2024-02-25 2:a söndagen i fastan Den kämpande tron 1 Mos 32:22-31 2 Kor 6:1-10 Matt 15:21-28 Ps 130
2024-03-03 3:e söndagen i fastan Kampen mot ondskan 1 Sam 17:40-50 Ef 5:1-9 Luk 11:14-26 Ps 25:12-22
2024-03-10 Midfastosöndagen Livets bröd 2 Kung 4:42-44 2 Kor 9:8-10 Joh 6:1-15 Ps 107:1-9
2024-03-17 Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk Jes 7:10-14 Rom 8:1-4 Luk 1:26-38 Ps 147:7-15
2024-03-24 Palmsöndagen Vägen till korset Jes 56:6-8 Ef 2:12-16 Matt 21:1-11 Ps 118:19-29
2024-03-28 Skärtorsdagen Det nya förbundet 2 Mos 12:1-14 1 Kor 11:20-25 Matt 26:17-30 Ps 111:1-5
2024-03-29 Långfredagen Korset Jes 53:1-12 1 Pet 3:18-20 Matt 27:32-56 Ps 22
2024-03-30 Påsknatten Genom död till liv 2 Mos 14:10-16, 21-22 Rom 6:3-11 Matt 28:1-8 Ps 114
2024-03-31 Påskdagen Kristus är uppstånden Jes 25:6-9 1 Kor 15:53-57 Matt 28:1-20 Ps 118:15-24
2024-04-01 Annandag påsk Möte med den uppståndne Hes 37:1-10 Apg 10:34-43 Luk 24:13-35 Ps 16:6-11
2024-04-07 2:a söndagen i påsktiden Påskens vittnen Jes 43:10-13 1 Kor 15:1-11 Joh 21:1-14 Ps 145:1-7
2024-04-14 3:e söndagen i påsktiden Den gode herden Hes 34:11-16 1 Pet 2:22-25 Joh 10:1-10 Ps 23
2024-04-21 4:e söndagen i påsktiden Vägen till livet Jes 54:7-10 Heb 13:12-16 Joh 16:16-22 Ps 147:1-7
2024-04-28 5:e söndagen i påsktiden Att växa i tro Hos 11:1-4 1 Joh 4:10-16 Joh 16:5-11 Ps 98:1-8
2024-05-05 Bönsöndagen Bönen 1 Mos 18:26-32 Ef 3:14-21 Luk 18:1-8 Ps 13
2024-05-09 Kristi himmelsfärds dag Herre över allting 2 Kung 2:11-14 Apg 1:1-11 Mark 16:19-20 Ps 110
2024-05-12 Söndagen före pingst Hjälparen kommer Sak 14:6-9 Rom 8:16-18 Joh 15:26-16:4 Ps 33:18-22
2024-05-19 Pingstdagen Den heliga Anden 1 Mos 11:1-9 Apg 2:1-11 Joh 14:25-29 Ps 104:27-31
2024-05-20 Annandag pingst Andens vind över världen 2 Mos 17:1-7 Apg 10:42-48 Joh 6:44-47 Ps 68:10-14, 20-21
2024-05-26 Heliga trefaldighets dag Gud - Fader, Son och Ande 5 Mos 6:4-9 Apg 2:24-35 Matt 11:25-27 Ps 113:1-6
2024-06-02 1:a söndagen e. trefaldighet Vårt dop Hes 36:25-28 Rom 6:3-11 Joh 3:1-8 Ps 66:5-12
2024-06-09 2:a söndagen e. trefaldighet Kallelsen till Guds rike Sak 3:1-7 Upp 19:5-9 Luk 14:15-24 Ps 65:2-5
2024-06-16 3:e söndagen e. trefaldighet Förlorad och återfunnen Mik 7:18-20 Rom 5:6-11 Luk 15:1-7 Ps 119:170-176
2024-06-22 Midsommardagen Skapelsen 1 Mos 1:1-13 Apg 14:15-17 Joh 1:1-5 Ps 104:1-13
2024-06-23 Den helige Johannes döp. Dag Den Högstes profet Jes 49:1-2 Apg 19:4 Luk 1:5-17 Ps 96
2024-06-30 Apostladagen Sänd mig Hes 1:26-2:3, 8-10 1 Tim 1:12-17 Luk 5:1-11 Ps 40:6-12
2024-07-07 6:e söndagen e. trefaldighet Efterföljelse 3 Mos 19:1-2, 13-18 1 Pet 1:13-16 Matt 5:20-26 Ps 15
2024-07-14 Kristi förklarings dag Jesus förhärligad 2 Mos 24:12-18 2 Pet 1:16-18 Matt 17:1-8 Ps 89:12-18
2024-07-21 8:e söndagen e. trefaldighet Andlig klarsyn Mik 3:5-8 1 Joh 4:1-6 Matt 7:15-21 Ps 119:30-35
2024-07-28 9:e söndagen e. trefaldighet Goda förvaltare 1 Mos 1:24-2:3 1 Pet 4:7-11 Matt 25:14-30 Ps 8
2024-08-04 10:e söndagen e. trefaldighet Nådens gåvor Jes 27:2-6 1 Kor 12:12-26 Joh 15:1-9 Ps 28:6-9
2024-08-11 11:e söndagen e. trefaldighet Tro och liv Jes 2:12-17 Rom 3:21-28 Luk 18:9-14 Ps 143:6-10
2024-08-18 12:e söndagen e. trefaldighet Friheten i Kristus 2 Mos 4:10-17 2 Kor 3:4-8 Mark 7:31-37 Ps 145:13b-18
2024-08-25 13:e söndagen e. trefaldighet Medmänniskan 1 Mos 4:8-12 1 Joh 4:7-10 Luk 10:23-37 Ps 103:1-6
2024-09-01 14:e söndagen e. trefaldighet Enheten i Kristus Hes 37:15-22 Ef 4:1-6 Joh 17:9-11 Ps 95:1-7
2024-09-08 15:e söndagen e. trefaldighet Ett är nödvändigt Neh 9:19-21 Apg 20:32-36 Matt 6:31-34 Ps 123
2024-09-15 16:e söndagen e. trefaldighet Döden och livet Jes 26:19 2 Kor 4:7-14 Joh 11:28-44 Ps 107:18-22
2024-09-22 17:e söndagen e. trefaldighet Rik inför Gud 2 Mos 32:1-4, 30-35 1 Joh 2:15-17 Matt 6:19-24 Ps 49:6-12
2024-09-29 Den helige Mikaels dag Änglarna Dan 6:16-22 Upp 12:7-12 Luk 10:17-20 Ps 103:19-22
2024-10-06 19:e söndagen e. trefaldighet Trons kraft 1 Mos 6:13-22 Heb 11:1-7 Mark 12:41-44 Ps 73:23-26
2024-10-13 Tacksägelsedagen Lovsång 1 Krön 29:10-14 1 Thess 5:16-24 Luk 17:11-19 Ps 65:9-14
2024-10-20 21:a söndagen e. trefaldighet Samhällsansvar Jer 29:4-7 Rom 13:7-10 Matt 22:15-22 Ps 40:14-18
2024-10-27 22:a söndagen e. trefaldighet Frälsningen 1 Mos 45:4-8 1 Pet 4:12-19 Matt 23:37-24:2 Ps 62:10-13
2024-11-02 Alla helgons dag Helgonen Jes 49:8-10 Upp 7:9-17 Matt 5:1-12 Ps 126
2024-11-03 Söndagen e. alla helgons dag Vårt evighetshopp Hes 37:12-14 Upp 22:1-5 Luk 12:4-7 Ps 116:1-9
2024-11-10 24:e söndagen e. trefaldighet Den yttersta tiden Am 4:12-13 1 Joh 2:28-3:3 Matt 24:3-14 Ps 39:5-8
2024-11-17 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Sef 3:8-13 Upp 3:10-13 Matt 25:1-13 Ps 139:1-18
2024-11-24 Domsöndagen Kristi återkomst Jes 65:17-19 2 Pet 3:8-13 Matt 25:31-46 Ps 102:26-29