logo
söndag 25 augusti, 2024
13:e söndagen e. trefaldighet
Medmänniskan
1 Mos 4:8-12
1 Joh 4:7-10
Luk 10:23-37
Ps 103:1-6
Årgång 1
söndag 1 september, 2024
14:e söndagen e. trefaldighet
Enheten i Kristus
Hes 37:15-22
Ef 4:1-6
Joh 17:9-11
Ps 95:1-7
Årgång 1
söndag 8 september, 2024
15:e söndagen e. trefaldighet
Ett är nödvändigt
Neh 9:19-21
Apg 20:32-36
Matt 6:31-34
Ps 123
Årgång 1
söndag 15 september, 2024
16:e söndagen e. trefaldighet
Döden och livet
Jes 26:19
2 Kor 4:7-14
Joh 11:28-44
Ps 107:18-22
Årgång 1
söndag 22 september, 2024
17:e söndagen e. trefaldighet
Rik inför Gud
2 Mos 32:1-4, 30-35
1 Joh 2:15-17
Matt 6:19-24
Ps 49:6-12
Årgång 1
söndag 29 september, 2024
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Dan 6:16-22
Upp 12:7-12 (Upp 12:7-12)
Luk 10:17-20
Ps 103:19-22
Årgång 1
söndag 6 oktober, 2024
19:e söndagen e. trefaldighet
Trons kraft
1 Mos 6:13-22
Heb 11:1-7
Mark 12:41-44
Ps 73:23-26
Årgång 1
söndag 13 oktober, 2024
Tacksägelsedagen
Lovsång
1 Krön 29:10-14
1 Thess 5:16-24
Luk 17:11-19
Ps 65:9-14
Årgång 1
söndag 20 oktober, 2024
21:a söndagen e. trefaldighet
Samhällsansvar
Jer 29:4-7
Rom 13:7-10
Matt 22:15-22
Ps 40:14-18
Årgång 1
söndag 27 oktober, 2024
22:a söndagen e. trefaldighet
Frälsningen
1 Mos 45:4-8
1 Pet 4:12-19
Matt 23:37-24:2
Ps 62:10-13
Årgång 1

Öppna i ny flik

SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Döden och livet

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.