logo

Hur allt startade

Sidan lanserades 2011. Bakgrunden var att jag tyckte det var tidsödande att slå upp kyrkoårets texter i Psalmboken. I arbetet med Svenska Kärnbibeln behövde jag också ta fram alla texter som ingår i kyrkoåret, för att kunna översätta dessa i en första provöversättning, som kom ut i bokform 2011, 2012 och 2013 på Sjöbergs förlag. Detta gjorde att jag skapade sidan och registrerade domänerna kyrkoaretstexter.se och kyrkoåretstexter.se, främst för eget bruk, men det visade sig att även fler hade nytta av att enkelt hitta nästa söndags texter.

Första sidan
2011 lanserades sidan
Sidan höll sig hyfsat bra i 10 års tid (vilket är en lång tid i webbsammanhang), men våren 2022 gjordes en uppdatering. De senaste åren har jag också skrivit en kort betraktelse inför varje högtid/helgdag och publicerat på Facebook. På den nya sidan finns de också inlagda.

Jag hoppas att denna sida ska få vara till nytta och underlätta för både präster, predikanter, diakoner och lekmän som vill fördjupa sig i Bibelns fantastiska texter.

/ Jonas Bergsten

Funktioner

Sidan tar automatiskt fram närmsta högtid/helgdag utifrån dagens datum. Man kan bläddra eller svepa med fingret på pekskärmar för att se föregående och kommande söndagar. Kring påsk räknas aktuell påskserie (Matteus-, Markus-, Lukas- eller Johannesserien) ut automatiskt. Med hjälp av länkar till ett antal olika översättningar kan man slå upp texten. Den valda översättningen sparas i en "kaka" så när man kommer tillbaka har man kvar den översättning man valt.

Alla de drygt 700 bibelställen som ingår i kyrkoåret har en kort beskrivning för att man lätt ska kunna se vad texten handlar om. Istället för att bara se t.ex. Jer 18:1-6 finns rubriken "Jeremias lärdom hos krukmakaren" och vid Mark 12:1-12 står det "Liknelsen om vingården" osv.

Kyrkoåret följer Evangelieboken 2003, men tar även med GT-texten från 1983 års version som alternativ till de apokryfiska texterna.

Det finns flera sätt som man kan använda sidan:Kyrkoåret

Varje söndag inleds egentligen vid helgmålsbönen kl 18.00 på lördagskvällen, sedan predikas texterna på söndagen och man lever i kyrkoåret under hela nästa vecka fram till nästa lördag. På en onsdagssamling är det föregående söndags texter som ofta läses och samtalas kring. Det finns dock lite olika traditioner, en del börjar introducera kommande söndag redan i mitten på veckan. En anledning kan vara att prästen eller pastorn redan lever i den kommande söndagens predikan.

Kyrkoåretstexter visar alltid kommande söndag/helgdag eftersom majoriteten av de som använder sidan är präster, lekmän osv som förbereder inför nästa söndag. Vad det gäller publicering av betraktelsen så har vi gjort en kompromiss, så den kommer ut på Facebook och Instagram mitt i veckan på onsdagen inför söndagen. Det som är bra med nya sidan är att man lätt kan bläddra fram och tillbaka, den som lever kvar i texterna och vill läsa dem på måndag, tisdag, onsdag, osv, trycker bara på tillbaka eller "drar till vänster" så ser man föregående (eller "nuvarande") texter, beroende hur man ser på kyrkoåret.Kyrkoåret i siffror

Det är totalt 77 olika söndagar/högtider i kyrkoåret. I Kyrkoårets alla årgångar ingår totalt 1874 unika verser från GT och 3152 verser från NT. Detta innebär att om man följer kyrkoåret läser man under tre års tid 8% av GT och 40% av NT. Varje söndag och helgdag finns ett stycke från Psaltaren. Kyrkoåret täcker in verser från 57 av Bibelns 150 psaltarpsalmer.

Även om kyrkoåret berör många olika bibeltexter är det dock tio böcker som inte alls är med (Andra Krönikeboken, Esra, Obadja, Nahum, Habackuk, Haggai, Filemonbrevet, Andra Johannesbrevet, Tredje Johannesbrevet och Judas brev).Resurser

Vi har utvecklat några resurser som gör att man kan använda kyrkoåretstexter på andra websidor eller ladda in som kalenderhändelser på sin elektroniska kalender via iCal-formatet.Kyrkoaretstexter – alla årgångar

I denna bok som kom ut hösten 2023 finns bibeltexterna för kyrkoårets alla 77 söndagar och högtider samlade. Varje kapitel inleds med en överskådlig presentation av temat och en betraktelse. Sedan följer bibel­texterna som är hämtade från Svenska Kärnbibelns expanderade översättning. Längst bak finns register för att lätt slå upp aktuella högtider för kommande år.

Boken kan med fördel användas för den som följer kyrkoårets rytm, men fungerar även som en fristående andaktsbok för årets alla veckor. Eftersom varje söndag/högtid ofta innehåller tio olika stycken från Bibeln, så kan ett sätt vara att låta boken ligga på köks­bordet och läsa en eller två bibelställen varje dag.

Kyrkoåret - alla årgångar
Boken har 850 sidor med mörkröd hårt linneomslag och fin guldtext! Beställ på Sjöbergs förlagKontakt

Har du några synpunkter eller kommentarer, kontakta gärna oss.

info@kyrkoaretstexter.se

Utvecklare: Jonas Bergsten och Joel Magnusson
Design av logotype: Melody Sundberg

Sidan drivs helt ideellt och är och kommer att förbli en fri tjänst. Sidan driftas och är framtagen av JB Consulting. Behöver du förnya eller skapa en ny hemsida, kontakta gärna Jonas (info@jb-consulting.se) – vårt mål är att få betjäna kristenheten med bra IT-tjänster.