logo

Alla högtider och helger

Nr Bild Högtid/helg Tema Beskrivning
1
1:a söndagen i advent Ett nådens år Den första söndagen i advent handlar om hur Jesus som vuxen rider in i Jerusalem för att fira den judiska påsken, den hör ihop med påsken och binder ihop hela kyrkoåret. Ordet advent betyder ankomst, Jesu ankomst. Under advent minns och tänker vi på Jesu födelse, Jesu återkomst och Jesus som finns hos oss idag.
2
2:a söndagen i advent Guds rike är nära Den andra adventssöndagen handlar om Guds rike. Himmelriket är som ett senapskorn, det minsta av fröer, men växer till ett stort träd.
3
3:e söndagen i advent Bana väg för Herren Den tredje adventssöndagen handlar om Johannes döparen som förberedde folket på att något nytt skulle komma.
4
4:e söndagen i advent Herrens moder Den fjärde adventssöndagen handlar om Maria som får uppdraget av ängeln Gabriel att föda Jesus.
5
Julnatten Den heliga natten Julnatten är natten mellan den 24 och den 25 december, och hör ihop med Juldagen och temat med Jesu födelse.
6
Juldagen Jesu födelse Juldagen är den 25 december och handlar om Jesu födelse.
7
Annandag jul Martyrerna Annandag jul infaller den 26 december och handlar om martyrerna och då särskilt Stefanos som var den förste bland Jesu följare som blev mördad för sin tro. Därför kallas denna högtid även 'den helige Stefanos dag'.
8
Söndagen e. jul Guds barn Söndagen efter jul infaller bara om någon av dagarna 27 - 31 december är en söndag och den handlar om Guds barn.
9
Nyårsdagen I Jesu namn Nyårsdagen firas den 1 januari och firas då också till minne av dagen då Jesus fick sitt namn.
10
Söndagen e. nyår Guds hus Söndagen efter nyår handlar om Guds hus.
11
Trettondedag jul Guds härlighet i Kristus Trettondedag jul infaller 13 dagar efter julafton (6 januari) och markerar slutet på julen. Det är den högtid då man minns de tre vise männen som kom fram till Jesus och högtiden handlar särskilt om Guds härlighet i kristus.
12
1:a söndagen e. trettondedagen Jesu dop Den första söndagen efter trettondagen firar vi Jesu dop. Dopet innebär för oss ett nytt liv i kristus.
13
2:a söndagen e. trettondedagen Livets källa Den andra söndagen efter trettondagen handlar om livets källa.
14
3:e söndagen e. trettondedagen Jesus skapar tro Den tredje söndagen efter trettondagen handlar om att Jesus skapar tro.
15
4:e söndagen e. trettondedagen Jesus är vårt hopp Den fjärde söndagen efter trettondagen handlar om att Jesus är vårt hopp.
16
5:e söndagen e. trettondedagen Sådd och skörd Den femte söndagen efter trettondagen handlar om sådd och skörd. Den näst ovanligaste söndagen i kyrkoåret (den 6:e sönd. efter trettondagen är den ovanligaste). Söndagen har hittills under 2000-talet firats endast år 2003, 2014 och år 2019 och infaller nästa gång vintern 2025. Därefter dröjer det fram till 2041 och 2042.
17
6:e söndagen e. trettondedagen Gud verkar nu Den sjätte söndagen efter trettondagen handlar om att Gud verkar nu. Högtiden är kyrkoårets ovanligaste söndag. Den infaller bara om påsken är mycket sen och om Trettondedag jul samtidigt infaller nära påföljande söndag. Söndagen har hittills under 2000-talet firats endast år 2000 och år 2011, och nästa gång infaller inte förrän 2038 och därefter 2052.
18
Septuagesima Nåd och tjänst Septuagesima, latin ’den sjuttionde’, betecknar första söndagen i förfastan. Den infaller 63 dagar innan påsk och handlar om nåd och tjänst.
19
Sexagesima Det levande ordet Sexagesima (latin ’den sextionde’), som även kallas Reformationsdagen betecknar andra söndagen i förfastan. Den infaller 56 dagar innan påsk och har temat: 'det levande ordet'.
20
Fastlagssöndagen Kärlekens väg På Fastlagssöndagen började Jesus och lärjungarna vandringen mot Jerusalem. Högtiden infaller 49 dagar innan påsk och handlar om kärlekens väg.
21
Askonsdagen Bön och fasta Askonsdagen är den dag som inleder fastan. Den infaller onsdagen efter fastlagssöndagen och handlar om Bön och fasta.
22
1:a söndagen i fastan Prövningens stund Första söndagen i fastan infaller 42 dagar innan påsk och handlar om Prövningens stund.
23
2:a söndagen i fastan Den kämpande tron Andra söndagen i fastan infaller 35 dagar innan påsk och handlar om Den kämpande tron.
24
3:e söndagen i fastan Kampen mot ondskan Tredje söndagen i fastan infaller 28 dagar innan påsk och handlar om Kampen mot ondskan.
25
Midfastosöndagen Livets bröd Midfastosöndagen infaller 21 dagar innan påsk och handlar om Livets bröd.
26
5:e söndagen i fastan Försonaren Den femte söndagen i fastan infaller 14 dagar innan påsk och inleder passionstiden då vi följer Jesus på vägen mot Jerusalem och lidandet. Temat är: 'Försonaren'.
27
Palmsöndagen Vägen till korset Palmsöndagen infaller 7 dagar innan påskdagen och inleder veckan före påsk, stilla veckan. Temat är: 'Vägen till korset'.
28
Skärtorsdagen Det nya förbundet Skärtorsdagen infaller torsdagen innan påsk och firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången åt tillsammans med sina lärjungar och instiftade nattvarden. Temat är: 'Det nya förbundet'.
29
Långfredagen Korset Långfredagen handlar om Jesu lidande på korset för vår skull. Den infaller fredagen innan påskdagen.
30
Påsknatten Genom död till liv Påsknatten, eller påskafton infaller dagen innan påskdagen och har temat 'genom död till liv'.
31
Påskdagen Kristus är uppstånden Påskdagen infaller söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen och kan alltså infalla mellan 22 mars och 25 april. Temat är att KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!
32
Annandag påsk Möte med den uppståndne Annandag påsk infaller dagen efter påskdagen och handlar om mötet med den uppståndne.
33
2:a söndagen i påsktiden Påskens vittnen Andra söndagen i påsktiden handlar om påskens vittnen.
34
3:e söndagen i påsktiden Den gode herden Tredje söndagen i påsktiden handlar om den gode herden.
35
4:e söndagen i påsktiden Vägen till livet Fjärde söndagen i påsktiden handlar om vägen till livet.
36
5:e söndagen i påsktiden Att växa i tro Femte söndagen i påsktiden handlar om att växa i tro.
37
Bönsöndagen Bönen Bönsöndagen infaller 35 dagar efter påsken och handlar om bönen.
38
Kristi himmelsfärds dag Herre över allting Kristi himmelsfärds dag infaller torsdagen 39 dagar efter påsk och har temat: 'Herre över allting'.
39
Söndagen före pingst Hjälparen kommer Söndagen före pingst infaller 42 dagar efter påsk och handlar om att hjälparen kommer.
40
Pingstdagen Den heliga Anden Pingstdagen infaller söndagen 49 dagar efter påsk och handlar om den helige Anden.
41
Annandag pingst Andens vind över världen Annandag pingst infaller dagen efter pingstdagen och handlar om andens vind över världen.
42
Heliga trefaldighets dag Gud - Fader, Son och Ande Heliga Trefaldighets dag som även kallas Missionsdagen, infaller söndagen 56 dagar efter påsk och har temat: 'Gud - Fader, Son och Ande'.
43
1:a söndagen e. trefaldighet Vårt dop Första söndagen efter trefaldighet handlar om vårt dop.
44
2:a söndagen e. trefaldighet Kallelsen till Guds rike Andra söndagen efter trefaldighet handlar om kallelsen till Guds rike.
45
3:e söndagen e. trefaldighet Förlorad och återfunnen Tredje söndagen efter trefaldighet har temat: 'förlorad och återfunnen'.
46
4:e söndagen e. trefaldighet Att inte döma Fjärde söndagen efter trefaldighet handlar om att inte döma.
47
Apostladagen Sänd mig Apostladagen infaller söndagen 35 dagar efter heliga trefaldighets dag och har temat: 'sänd mig'.
48
6:e söndagen e. trefaldighet Efterföljelse Sjätte söndagen efter trefaldighet handlar om efterföljelse.
49
Kristi förklarings dag Jesus förhärligad Kristi förklarings dag infaller söndagen 49 dagar efter heliga trefaldighets dag och har temat: 'jesus förhärligad'.
50
8:e söndagen e. trefaldighet Andlig klarsyn Åttonde söndagen efter trefaldighet handlar om andlig klarsyn.
51
9:e söndagen e. trefaldighet Goda förvaltare Nionde söndagen efter trefaldighet har temat: 'goda förvaltare'.
52
10:e söndagen e. trefaldighet Nådens gåvor Tionde söndagen efter trefaldighet handlar om nådens gåvor.
53
11:e söndagen e. trefaldighet Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet handlar om tro och liv.
54
12:e söndagen e. trefaldighet Friheten i Kristus Tolfte söndagen efter trefaldighet handlar om friheten i Kristus.
55
13:e söndagen e. trefaldighet Medmänniskan Trettonde söndagen efter trefaldighet handlar om våra medmänniskor.
56
14:e söndagen e. trefaldighet Enheten i Kristus Fjortonde söndagen efter trefaldighet handlar om enheten i Kristus.
57
15:e söndagen e. trefaldighet Ett är nödvändigt Femtonde söndagen efter trefaldighet har temat: 'Ett är nödvändigt'.
58
16:e söndagen e. trefaldighet Döden och livet Sextonde söndagen efter trefaldighet handlar om döden och livet.
59
17:e söndagen e. trefaldighet Rik inför Gud Sjuttonde söndagen efter trefaldighet har temat: 'rik inför gud'.
60
18:e söndagen e. trefaldighet Att lyssna i tro Artonde söndagen efter trefaldighet handlar om att lyssna i tro.
61
19:e söndagen e. trefaldighet Trons kraft Nittonde söndagen efter trefaldighet handlar om trons kraft.
62
20:e söndagen e. trefaldighet Att leva tillsammans Tjugonde söndagen efter trefaldighet handlar om att leva tillsammans.
63
21:a söndagen e. trefaldighet Samhällsansvar Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet handlar om samhällsansvar.
64
22:a söndagen e. trefaldighet Frälsningen Tjugoandra söndagen efter trefaldighet handlar om frälsningen.
65
23:e söndagen e. trefaldighet Förlåtelse utan gräns Tjugotredje söndagen efter trefaldighet har temat: 'förlåtelse utan gräns'.
66
24:e söndagen e. trefaldighet Den yttersta tiden Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet handlar om den yttersta tiden.
67
25:e söndagen e. trefaldighet Den yttersta tiden Tjugofemte söndagen efter trefaldighet handlar om den yttersta tiden. Tjugofemte söndagen efter trefaldighet har samma texter som den Tjugofjärde, eftersom att de aldrig kan infalla samma år och det är väldigt sällsynt att den Tjugofemte infaller.
68
Söndagen före domssöndagen Vaksamhet och väntan Söndagen före domssöndagen handlar om vaksamhet och väntan på kristi återkomst.
69
Domssöndagen Kristi återkomst Domssöndagen infaller Söndagen som är mellan 20-26 november och handlar om Kristi återkomst. Domssöndagen är den sista högtiden i kyrkoåret.
70
Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus Kyndelsmässodagen som även kallas Jungfru Marie kyrkogångsdag, infaller söndagen mellan 2-8 februari eller söndagen innan fastlagssöndagen om den infaller den söndagen och har temat: 'uppenbarelsens ljus'.
71
Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk Bebådelse handlar om att uppenbara och göra något tydligt. Denna söndag handlar om hur Maria möter ängeln Gabriel som gör klart för henne att hon ska föda ett barn. Den infaller söndagen mellan 22-28 mars eller söndagen före Palmsöndagen om en av påsksöndagarna infaller då.
72
Midsommardagen Skapelsen Midsommardagen infaller lördagen mellan 20-26 juni och handlar om skapelsen.
73
Den helige Johannes döp. dag Den Högstes profet Den helige Johannes Döparens dag infaller Söndagen 21-27 juni (dagen efter midsommardagen) och handlar om Johannes döparen, med temat: 'den högstes profet'.
74
Den helige Mikaels dag Änglarna Den helige Mikaels dag infaller söndagen mellan 29 september-5 oktober och handlar om änglarna.
75
Tacksägelsedagen Lovsång Tacksägelsedagen infaller Söndagen 8-14 oktober och handlar om tacksamhet, med temat: 'lovsång'.
76
Alla helgons dag Helgonen Alla helgons dag lördagen mellan 31 oktober-6 november och handlar om helgonen.
77
Söndagen e. Alla helgons dag Vårt evighetshopp Söndagen efter Alla helgons dag som även kallas Alla själars dag, har temat: 'vårt evighetshopp'.