logo
Om tre veckor på söndag 4 augusti, 2024
10:e söndagen e. trefaldighet
Nådens gåvor
Jes 27:2-6
1 Kor 12:12-26
Joh 15:1-9
Ps 28:6-9
Årgång 1
söndag 11 augusti, 2024
11:e söndagen e. trefaldighet
Tro och liv
Jes 2:12-17
Rom 3:21-28
Luk 18:9-14
Ps 143:6-10
Årgång 1
söndag 18 augusti, 2024
12:e söndagen e. trefaldighet
Friheten i Kristus
2 Mos 4:10-17
2 Kor 3:4-8
Mark 7:31-37
Ps 145:13b-18
Årgång 1
söndag 25 augusti, 2024
13:e söndagen e. trefaldighet
Medmänniskan
1 Mos 4:8-12
1 Joh 4:7-10
Luk 10:23-37
Ps 103:1-6
Årgång 1
söndag 1 september, 2024
14:e söndagen e. trefaldighet
Enheten i Kristus
Hes 37:15-22
Ef 4:1-6
Joh 17:9-11
Ps 95:1-7
Årgång 1
söndag 8 september, 2024
15:e söndagen e. trefaldighet
Ett är nödvändigt
Neh 9:19-21
Apg 20:32-36
Matt 6:31-34
Ps 123
Årgång 1
söndag 15 september, 2024
16:e söndagen e. trefaldighet
Döden och livet
Jes 26:19
2 Kor 4:7-14
Joh 11:28-44
Ps 107:18-22
Årgång 1
söndag 22 september, 2024
17:e söndagen e. trefaldighet
Rik inför Gud
2 Mos 32:1-4, 30-35
1 Joh 2:15-17
Matt 6:19-24
Ps 49:6-12
Årgång 1
söndag 29 september, 2024
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Dan 6:16-22
Upp 12:7-12 (Upp 12:7-12)
Luk 10:17-20
Ps 103:19-22
Årgång 1
söndag 6 oktober, 2024
19:e söndagen e. trefaldighet
Trons kraft
1 Mos 6:13-22
Heb 11:1-7
Mark 12:41-44
Ps 73:23-26
Årgång 1

Öppna i ny flik

TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Medmänniskan

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.