logo
söndag 29 september, 2024
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Dan 6:16-22
Upp 12:7-12 (Upp 12:7-12)
Luk 10:17-20
Ps 103:19-22
Årgång 1
söndag 6 oktober, 2024
19:e söndagen e. trefaldighet
Trons kraft
1 Mos 6:13-22
Heb 11:1-7
Mark 12:41-44
Ps 73:23-26
Årgång 1
söndag 13 oktober, 2024
Tacksägelsedagen
Lovsång
1 Krön 29:10-14
1 Thess 5:16-24
Luk 17:11-19
Ps 65:9-14
Årgång 1
söndag 20 oktober, 2024
21:a söndagen e. trefaldighet
Samhällsansvar
Jer 29:4-7
Rom 13:7-10
Matt 22:15-22
Ps 40:14-18
Årgång 1
söndag 27 oktober, 2024
22:a söndagen e. trefaldighet
Frälsningen
1 Mos 45:4-8
1 Pet 4:12-19
Matt 23:37-24:2
Ps 62:10-13
Årgång 1
lördag 2 november, 2024
Alla helgons dag
Helgonen
Jes 49:8-10
Upp 7:9-17
Matt 5:1-12
Ps 126
Årgång 1
söndag 3 november, 2024
Söndagen e. Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Hes 37:12-14
Upp 22:1-5
Luk 12:4-7
Ps 116:1-9
Årgång 1
söndag 10 november, 2024
24:e söndagen e. trefaldighet
Den yttersta tiden
Amos 4:12-13
1 Joh 2:28-3:3
Matt 24:3-14
Ps 39:5-8
Årgång 1
söndag 17 november, 2024
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Sef 3:8-13
Upp 3:10-13
Matt 25:1-13
Ps 139:1-18
Årgång 1
söndag 24 november, 2024
Domssöndagen
Kristi återkomst
Jes 65:17-19
2 Pet 3:8-13
Matt 25:31-46
Ps 102:26-29
Årgång 1

Öppna i ny flik

TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Samhällsansvar

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.