logo

2026–2027

Årgång:1
Datum Högtid/helg Tema GT Epistel Evangelium Psalm
2026-11-29 1:a söndagen i advent Ett nådens år Sak 9:9-10 Rom 13:11-14 Matt 21:1-9 (Matt 21:1-9) Ps 24
2026-12-06 2:a söndagen i advent Guds rike är nära Mik 4:1-4 Rom 15:4-7 Luk 21:25-36 Ps 85:9-14
2026-12-13 3:e söndagen i advent Bana väg för Herren Jes 29:17-21 1 Kor 4:1-5 Matt 11:2-11 Ps 146:3-9
2026-12-20 4:e söndagen i advent Herrens moder Jes 40:9-11 Rom 10:4-8 Luk 1:46-55 Ps 145:8-13
2026-12-24 Julnatten Den heliga natten Jes 9:1a, 2-7 Heb 1:1-6 Luk 2:1-20 Ps 108:2-7
2026-12-25 Juldagen Jesu födelse Jes 9:2-7 1 Tim 3:16 Luk 2:1-20 (Luk 2:1-20) Ps 72:1-7
2026-12-26 Annandag jul Martyrerna Jer 1:17-19 Apg 6:8-15 Matt 10:16-22 Ps 46:1-8
2026-12-27 Söndagen e. jul Guds barn Jer 31:15-17 Gal 4:4-7 Matt 2:13-23 Ps 71:2-6
2027-01-01 Nyårsdagen I Jesu namn 4 Mos 6:22-27 Rom 10:9-13 Luk 2:21 Ps 121
2027-01-03 Söndagen e. nyår Guds hus 1 Sam 3:1-10 Heb 3:1-6 Luk 2:42-52 Ps 84:2-5
2027-01-06 Trettondedag jul Guds härlighet i Kristus Jes 60:1-6 Kol 1:11-14 Matt 2:1-12 (Matt 2:1-12) Ps 72:10-15
2027-01-10 1:a söndagen e. trettondedagen Jesu dop Jes 42:1-7 Apg 18:24-19:6 Matt 3:13-17 Ps 89:20-29
2027-01-17 2:a söndagen e. trettondedagen Livets källa 2 Mos 33:18-23 Ef 1:7-14 Joh 2:1-11 Ps 19:2-7
2027-01-24 Septuagesima Nåd och tjänst Jer 9:23-24 1 Kor 1:1-3 Matt 20:1-16 Ps 25:4-11
2027-01-31 Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus 1 Sam 1:21-28 1 Joh 1:5-7 Luk 2:22-40 (Luk 2:22-40) Ps 138
2027-02-07 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Jes 52:13-15 1 Kor 13:1-13 Luk 18:31-43 Ps 86:5-11
2027-02-10 Askonsdagen Bön och fasta Jes 58:4-9 Jak 2:14-17 Matt 6:16-18 Ps 32:1-5
2027-02-14 1:a söndagen i fastan Prövningens stund 1 Mos 16:1-13 Heb 4:14-16 Matt 4:1-11 Ps 31:2-6
2027-02-21 2:a söndagen i fastan Den kämpande tron 1 Mos 32:22-31 2 Kor 6:1-10 Matt 15:21-28 Ps 130
2027-02-28 3:e söndagen i fastan Kampen mot ondskan 1 Sam 17:40-50 Ef 5:1-9 Luk 11:14-26 Ps 25:12-22
2027-03-07 Midfastosöndagen Livets bröd 2 Kung 4:42-44 2 Kor 9:8-10 Joh 6:1-15 Ps 107:1-9
2027-03-14 Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk Jes 7:10-14 Rom 8:1-4 Luk 1:26-38 (Luk 1:26-38) Ps 147:7-15
2027-03-21 Palmsöndagen Vägen till korset Sak 2:10-13 Fil 2:5-11 Joh 12:1-16 Ps 118:19-29
2027-03-25 Skärtorsdagen Det nya förbundet Jer 31:31-34 Heb 10:12-18 Joh 13:1-17 Ps 111:1-5
2027-03-26 Långfredagen Korset Jes 53:1-12 Heb 10:19-25 Joh 19:17-37 Ps 22
2027-03-27 Påsknatten Genom död till liv Job 19:25-27 Ef 2:1-6 Joh 20:1-10 Ps 114
2027-03-28 Påskdagen Kristus är uppstånden Jon 2:1-11 Apg 13:32-37 Joh 20:1-18 Ps 118:15-24
2027-03-29 Annandag påsk Möte med den uppståndne Hes 37:1-10 Apg 10:34-43 Luk 24:13-35 Ps 16:6-11
2027-04-04 2:a söndagen i påsktiden Påskens vittnen Jes 43:10-13 1 Kor 15:1-11 Joh 21:1-14 Ps 145:1-7
2027-04-11 3:e söndagen i påsktiden Den gode herden Hes 34:11-16 1 Pet 2:22-25 Joh 10:1-10 Ps 23
2027-04-18 4:e söndagen i påsktiden Vägen till livet Jes 54:7-10 Heb 13:12-16 Joh 16:16-22 Ps 147:1-7
2027-04-25 5:e söndagen i påsktiden Att växa i tro Hos 11:1-4 1 Joh 4:10-16 Joh 16:5-11 Ps 98:1-8
2027-05-02 Bönsöndagen Bönen 1 Mos 18:26-32 Ef 3:14-21 Luk 18:1-8 Ps 13
2027-05-06 Kristi himmelsfärds dag Herre över allting 2 Kung 2:11-14 Apg 1:1-11 (Apg 1:1-11) Mark 16:19-20 Ps 110
2027-05-09 Söndagen före pingst Hjälparen kommer Sak 14:6-9 Rom 8:16-18 Joh 15:26-16:4 Ps 33:18-22
2027-05-16 Pingstdagen Den heliga Anden 1 Mos 11:1-9 Apg 2:1-11 (Apg 2:1-11) Joh 14:25-29 Ps 104:27-31
2027-05-17 Annandag pingst Andens vind över världen 2 Mos 17:1-7 Apg 10:42-48 Joh 6:44-47 Ps 68:10-14, 20-21
2027-05-23 Heliga trefaldighets dag Gud - Fader, Son och Ande 5 Mos 6:4-9 Apg 2:24-35 Matt 11:25-27 Ps 113:1-6
2027-05-30 1:a söndagen e. trefaldighet Vårt dop Hes 36:25-28 Rom 6:3-11 Joh 3:1-8 Ps 66:5-12
2027-06-06 2:a söndagen e. trefaldighet Kallelsen till Guds rike Sak 3:1-7 Upp 19:5-9 Luk 14:15-24 Ps 65:2-5
2027-06-13 3:e söndagen e. trefaldighet Förlorad och återfunnen Mik 7:18-20 Rom 5:6-11 Luk 15:1-7 Ps 119:170-176
2027-06-20 4:e söndagen e. trefaldighet Att inte döma 2 Sam 12:1-7 Rom 2:1-4 Matt 7:1-5 Ps 62:2-9
2027-06-26 Midsommardagen Skapelsen 1 Mos 1:1-13 Apg 14:15-17 Joh 1:1-5 Ps 104:1-13
2027-06-27 Den helige Johannes döp. dag Den Högstes profet Jes 49:1-2 Apg 19:4 Luk 1:5-17 Ps 96
2027-07-04 6:e söndagen e. trefaldighet Efterföljelse 3 Mos 19:1-2, 13-18 1 Pet 1:13-16 Matt 5:20-26 Ps 15
2027-07-11 Kristi förklarings dag Jesus förhärligad 2 Mos 24:12-18 2 Pet 1:16-18 Matt 17:1-8 Ps 89:12-18
2027-07-18 8:e söndagen e. trefaldighet Andlig klarsyn Mik 3:5-8 1 Joh 4:1-6 Matt 7:15-21 Ps 119:30-35
2027-07-25 9:e söndagen e. trefaldighet Goda förvaltare 1 Mos 1:24-2:3 1 Pet 4:7-11 Matt 25:14-30 Ps 8
2027-08-01 10:e söndagen e. trefaldighet Nådens gåvor Jes 27:2-6 1 Kor 12:12-26 Joh 15:1-9 Ps 28:6-9
2027-08-08 11:e söndagen e. trefaldighet Tro och liv Jes 2:12-17 Rom 3:21-28 Luk 18:9-14 Ps 143:6-10
2027-08-15 12:e söndagen e. trefaldighet Friheten i Kristus 2 Mos 4:10-17 2 Kor 3:4-8 Mark 7:31-37 Ps 145:13b-18
2027-08-22 13:e söndagen e. trefaldighet Medmänniskan 1 Mos 4:8-12 1 Joh 4:7-10 Luk 10:23-37 Ps 103:1-6
2027-08-29 14:e söndagen e. trefaldighet Enheten i Kristus Hes 37:15-22 Ef 4:1-6 Joh 17:9-11 Ps 95:1-7
2027-09-05 15:e söndagen e. trefaldighet Ett är nödvändigt Neh 9:19-21 Apg 20:32-36 Matt 6:31-34 Ps 123
2027-09-12 16:e söndagen e. trefaldighet Döden och livet Jes 26:19 2 Kor 4:7-14 Joh 11:28-44 Ps 107:18-22
2027-09-19 17:e söndagen e. trefaldighet Rik inför Gud 2 Mos 32:1-4, 30-35 1 Joh 2:15-17 Matt 6:19-24 Ps 49:6-12
2027-09-26 18:e söndagen e. trefaldighet Att lyssna i tro Mik 6:6-8 Apg 16:11-15 Joh 7:14-18 Ps 19:8-15
2027-10-03 Den helige Mikaels dag Änglarna Dan 6:16-22 Upp 12:7-12 (Upp 12:7-12) Luk 10:17-20 Ps 103:19-22
2027-10-10 Tacksägelsedagen Lovsång 1 Krön 29:10-14 1 Thess 5:16-24 Luk 17:11-19 Ps 65:9-14
2027-10-17 21:a söndagen e. trefaldighet Samhällsansvar Jer 29:4-7 Rom 13:7-10 Matt 22:15-22 Ps 40:14-18
2027-10-24 22:a söndagen e. trefaldighet Frälsningen 1 Mos 45:4-8 1 Pet 4:12-19 Matt 23:37-24:2 Ps 62:10-13
2027-10-31 23:e söndagen e. trefaldighet Förlåtelse utan gräns 1 Mos 50:15-21 2 Thess 3:1-5 Matt 18:15-20 Ps 78:35-39
2027-11-06 Alla helgons dag Helgonen Jes 49:8-10 Upp 7:9-17 Matt 5:1-12 Ps 126
2027-11-07 Söndagen e. Alla helgons dag Vårt evighetshopp Hes 37:12-14 Upp 22:1-5 Luk 12:4-7 Ps 116:1-9
2027-11-14 Söndagen före domssöndagen Vaksamhet och väntan Sef 3:8-13 Upp 3:10-13 Matt 25:1-13 Ps 139:1-18
2027-11-21 Domssöndagen Kristi återkomst Jes 65:17-19 2 Pet 3:8-13 Matt 25:31-46 Ps 102:26-29