logo
söndag 13 oktober, 2024
Tacksägelsedagen
Lovsång
1 Krön 29:10-14
1 Thess 5:16-24
Luk 17:11-19
Ps 65:9-14
Årgång 1
söndag 20 oktober, 2024
21:a söndagen e. trefaldighet
Samhällsansvar
Jer 29:4-7
Rom 13:7-10
Matt 22:15-22
Ps 40:14-18
Årgång 1
söndag 27 oktober, 2024
22:a söndagen e. trefaldighet
Frälsningen
1 Mos 45:4-8
1 Pet 4:12-19
Matt 23:37-24:2
Ps 62:10-13
Årgång 1
lördag 2 november, 2024
Alla helgons dag
Helgonen
Jes 49:8-10
Upp 7:9-17
Matt 5:1-12
Ps 126
Årgång 1
söndag 3 november, 2024
Söndagen e. Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Hes 37:12-14
Upp 22:1-5
Luk 12:4-7
Ps 116:1-9
Årgång 1
söndag 10 november, 2024
24:e söndagen e. trefaldighet
Den yttersta tiden
Amos 4:12-13
1 Joh 2:28-3:3
Matt 24:3-14
Ps 39:5-8
Årgång 1
söndag 17 november, 2024
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Sef 3:8-13
Upp 3:10-13
Matt 25:1-13
Ps 139:1-18
Årgång 1
söndag 24 november, 2024
Domssöndagen
Kristi återkomst
Jes 65:17-19
2 Pet 3:8-13
Matt 25:31-46
Ps 102:26-29
Årgång 1
söndag 1 december, 2024
1:a söndagen i advent
Ett nådens år
Sak 9:9-10
Upp 3:20-22
Matt 21:1-9 (Joh 18:36-37)
Ps 24
Årgång 2
söndag 8 december, 2024
2:a söndagen i advent
Guds rike är nära
Jes 35:1-10
Jak 5:7-11
Matt 13:31-34
Ps 85:9-14
Årgång 2

Öppna i ny flik

ALLA HELGONS DAG – Helgonen

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.