logo
söndag 15 januari, 2023
2:a söndagen e. trettondedagen
Livets källa
5 Mos 5:23-27
Heb 2:9-10
Joh 5:31-36
Ps 19:2-7
Årgång 3
söndag 22 januari, 2023 (Bibelns dag)
3:e söndagen e. trettondedagen
Jesus skapar tro
2 Kung 5:1-4, 9-15
2 Kor 1:3-7
Joh 4:46-54
Ps 36:6-10
Årgång 3
söndag 29 januari, 2023
4:e söndagen e. trettondedagen
Jesus är vårt hopp
1 Kung 17:1-6
2 Tim 1:7-10
Matt 14:22-33
Ps 107:28-32
Årgång 3
söndag 5 februari, 2023
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Mik 7:7-8
Apg 2:42-46
Luk 2:22-40 (Matt 13:31-33)
Ps 138
Årgång 3
söndag 12 februari, 2023
Sexagesima
Det levande ordet
Jer 23:23-29
Heb 4:12-13
Joh 6:60-69
Ps 33:4-9
Årgång 3
söndag 19 februari, 2023
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Höga v 8:6-7
2 Kor 5:14-21
Mark 10:32-45
Ps 86:5-11
Årgång 3
onsdag 22 februari, 2023
Askonsdagen
Bön och fasta
Jes 58:4-9 (Man 11-15)
2 Kor 7:8-13
Luk 5:33-39
Ps 32:1-5
Årgång 3
söndag 26 februari, 2023
1:a söndagen i fastan
Prövningens stund
1 Mos 3:1-13
Heb 5:7-10
Mark 1:12-13
Ps 31:2-6
Årgång 3
söndag 5 mars, 2023
2:a söndagen i fastan
Den kämpande tron
Jes 61:1-3
Heb 11:23-27
Mark 14:3-9
Ps 130
Årgång 3
söndag 12 mars, 2023
3:e söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
1 Kung 18:26-29, 36-39
Upp 3:14-19
Mark 9:14-32
Ps 25:12-22
Årgång 3

Öppna i ny flik

KYNDELSMÄSSODAGEN – Uppenbarelsens ljus

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.