logo
fredag 6 januari, 2023
Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
1 Kung 10:1-7
Ef 2:17-19
Matt 2:1-12 (Luk 11:29-32)
Ps 72:10-15
Årgång 3
söndag 8 januari, 2023
1:a söndagen e. trettondedagen
Jesu dop
Jes 43:1-4
Apg 8:14-17
Mark 1:9-11
Ps 89:20-29
Årgång 3
söndag 15 januari, 2023
2:a söndagen e. trettondedagen
Livets källa
5 Mos 5:23-27
Heb 2:9-10
Joh 5:31-36
Ps 19:2-7
Årgång 3
söndag 22 januari, 2023 (Bibelns dag)
3:e söndagen e. trettondedagen
Jesus skapar tro
2 Kung 5:1-4, 9-15
2 Kor 1:3-7
Joh 4:46-54
Ps 36:6-10
Årgång 3
söndag 29 januari, 2023
4:e söndagen e. trettondedagen
Jesus är vårt hopp
1 Kung 17:1-6
2 Tim 1:7-10
Matt 14:22-33
Ps 107:28-32
Årgång 3
söndag 5 februari, 2023
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Mik 7:7-8
Apg 2:42-46
Luk 2:22-40 (Matt 13:31-33)
Ps 138
Årgång 3
söndag 12 februari, 2023
Sexagesima
Det levande ordet
Jer 23:23-29
Heb 4:12-13
Joh 6:60-69
Ps 33:4-9
Årgång 3
söndag 19 februari, 2023
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Höga v 8:6-7
2 Kor 5:14-21
Mark 10:32-45
Ps 86:5-11
Årgång 3
onsdag 22 februari, 2023
Askonsdagen
Bön och fasta
Jes 58:4-9 (Man 11-15)
2 Kor 7:8-13
Luk 5:33-39
Ps 32:1-5
Årgång 3
söndag 26 februari, 2023
1:a söndagen i fastan
Prövningens stund
1 Mos 3:1-13
Heb 5:7-10
Mark 1:12-13
Ps 31:2-6
Årgång 3

Öppna i ny flik

TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN – Jesus skapar tro

NYHET | Kyrkoåret - alla årgångar

Vi är så glada att efter flera års arbete nu inför advent 2023 kunna få presentera denna bok i samarbete med Sjöbergs förlag. Boken samlar alla tre årgångars bibeltexter för kyrkoårets alla 77 söndagar och högtider. Varje kapitel inleds med en överskådlig presentation av temat och en betraktelse. Sedan följer bibel­texterna som är hämtade från Svenska Kärnbibelns expanderade översättning. Längst bak finns register för att lätt slå upp aktuella högtider för kommande år.

Boken har 853 sidor med mörkröd hårt linneomslag och fin guldtext! Provläs och beställ på Sjöbergs förlag

Kyrkoåret - alla årgångar


Inför advent har Sjöbergs förlag också ett specialerbjudande tillsammas med Bibelkalendern 2024.
Kyrkoåret - alla årgångar

Här är ett klipp där Jonas Bergsten presenterar boken.

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.