logo
söndag 2 mars, 2025
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Est 4:12-17
1 Tim 2:4-6
Joh 12:20-33
Ps 86:5-11
Årgång 2
onsdag 5 mars, 2025
Askonsdagen
Bön och fasta
Joel 2:12-19
Apg 13:1-3
Mark 2:18-20
Ps 32:1-5
Årgång 2
söndag 9 mars, 2025
1:a söndagen i fastan
Prövningens stund
1 Mos 4:3-7
Jak 1:12-15
Matt 16:21-23
Ps 31:2-6
Årgång 2
söndag 16 mars, 2025
2:a söndagen i fastan
Den kämpande tron
1 Kung 19:1-8
1 Kor 10:12-13
Luk 7:36-8:3
Ps 130
Årgång 2
söndag 23 mars, 2025
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Mik 5:2-4
Rom 4:18-21
Luk 1:26-38 (Luk 1:39-45)
Ps 147:7-15
Årgång 2
söndag 30 mars, 2025
Midfastosöndagen
Livets bröd
2 Mos 16:11-18
1 Pet 2:1-3
Joh 6:24-35
Ps 107:1-9
Årgång 2
söndag 6 april, 2025
5:e söndagen i fastan
Försonaren
1 Mos 22:1-14
Apg 4:1-12
Mark 12:1-12
Ps 103:8-14
Årgång 2
söndag 13 april, 2025
Palmsöndagen
Vägen till korset
2 Mos 13:6-10
Heb 2:14-18
Mark 11:1-11
Ps 118:19-29
Årgång 2
torsdag 17 april, 2025
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
2 Mos 24:3-11
1 Kor 10:16-17
Mark 14:12-26
Ps 111:1-5
Årgång 2
fredag 18 april, 2025
Långfredagen
Korset
Jes 53:1-12
1 Kor 2:1-10
Mark 15:21-41
Ps 22
Årgång 2

Öppna i ny flik

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN – Den kämpande tron

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.