logo
söndag 16 februari, 2025
Septuagesima
Nåd och tjänst
Jon 3:10-4:11
Fil 1:3-11
Luk 17:7-10
Ps 25:4-11
Årgång 2
söndag 23 februari, 2025
Sexagesima
Det levande ordet
Ps 119:129-135
Rom 10:13-17
Joh 7:40-52
Ps 33:4-9
Årgång 2
söndag 2 mars, 2025
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Est 4:12-17
1 Tim 2:4-6
Joh 12:20-33
Ps 86:5-11
Årgång 2
onsdag 5 mars, 2025
Askonsdagen
Bön och fasta
Joel 2:12-19
Apg 13:1-3
Mark 2:18-20
Ps 32:1-5
Årgång 2
söndag 9 mars, 2025
1:a söndagen i fastan
Prövningens stund
1 Mos 4:3-7
Jak 1:12-15
Matt 16:21-23
Ps 31:2-6
Årgång 2
söndag 16 mars, 2025
2:a söndagen i fastan
Den kämpande tron
1 Kung 19:1-8
1 Kor 10:12-13
Luk 7:36-8:3
Ps 130
Årgång 2
söndag 23 mars, 2025
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Mik 5:2-4
Rom 4:18-21
Luk 1:26-38 (Luk 1:39-45)
Ps 147:7-15
Årgång 2
söndag 30 mars, 2025
Midfastosöndagen
Livets bröd
2 Mos 16:11-18
1 Pet 2:1-3
Joh 6:24-35
Ps 107:1-9
Årgång 2
söndag 6 april, 2025
5:e söndagen i fastan
Försonaren
1 Mos 22:1-14
Apg 4:1-12
Mark 12:1-12
Ps 103:8-14
Årgång 2
söndag 13 april, 2025
Palmsöndagen
Vägen till korset
2 Mos 13:6-10
Heb 2:14-18
Mark 11:1-11
Ps 118:19-29
Årgång 2

Öppna i ny flik

ASKONSDAGEN – Bön och fasta

NYHET | Kyrkoåret - alla årgångar

Vi är så glada att efter flera års arbete nu inför advent 2023 kunna få presentera denna bok i samarbete med Sjöbergs förlag. Boken samlar alla tre årgångars bibeltexter för kyrkoårets alla 77 söndagar och högtider. Varje kapitel inleds med en överskådlig presentation av temat och en betraktelse. Sedan följer bibel­texterna som är hämtade från Svenska Kärnbibelns expanderade översättning. Längst bak finns register för att lätt slå upp aktuella högtider för kommande år.

Boken har 853 sidor med mörkröd hårt linneomslag och fin guldtext! Provläs och beställ på Sjöbergs förlag

Kyrkoåret - alla årgångar


Inför advent har Sjöbergs förlag också ett specialerbjudande tillsammas med Bibelkalendern 2024.
Kyrkoåret - alla årgångar

Här är ett klipp där Jonas Bergsten presenterar boken.

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.