logo
söndag 17 november, 2024
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Sef 3:8-13
Upp 3:10-13
Matt 25:1-13
Ps 139:1-18
Årgång 1
söndag 24 november, 2024
Domssöndagen
Kristi återkomst
Jes 65:17-19
2 Pet 3:8-13
Matt 25:31-46
Ps 102:26-29
Årgång 1
söndag 1 december, 2024
1:a söndagen i advent
Ett nådens år
Sak 9:9-10
Upp 3:20-22
Matt 21:1-9 (Joh 18:36-37)
Ps 24
Årgång 2
söndag 8 december, 2024
2:a söndagen i advent
Guds rike är nära
Jes 35:1-10
Jak 5:7-11
Matt 13:31-34
Ps 85:9-14
Årgång 2
söndag 15 december, 2024
3:e söndagen i advent
Bana väg för Herren
Mal 4:4-6
2 Pet 1:19-21
Matt 11:12-19
Ps 146:3-9
Årgång 2
söndag 22 december, 2024
4:e söndagen i advent
Herrens moder
Sef 3:14-17
Fil 4:4-7
Luk 1:30-35
Ps 145:8-13
Årgång 2
tisdag 24 december, 2024
Julnatten
Den heliga natten
Jes 9:1a, 2-7
Heb 1:1-6
Luk 2:1-20
Ps 108:2-7
Årgång 2
onsdag 25 december, 2024
Juldagen
Jesu födelse
Jes 9:2-7
1 Joh 1:1-4
Luk 2:1-20 (Joh 1:1-14)
Ps 72:1-7
Årgång 2
torsdag 26 december, 2024
Annandag jul
Martyrerna
Jer 20:7-11
Apg 7:55-8:8
Luk 12:49-53
Ps 46:1-8
Årgång 2
söndag 29 december, 2024
Söndagen e. jul
Guds barn
2 Mos 1:15-21
2 Tim 3:14-15
Mark 10:13-16
Ps 71:2-6
Årgång 2

Öppna i ny flik

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT – Guds rike är nära

NYHET | Kyrkoåret - alla årgångar

Vi är så glada att efter flera års arbete nu inför advent 2023 kunna få presentera denna bok i samarbete med Sjöbergs förlag. Boken samlar alla tre årgångars bibeltexter för kyrkoårets alla 77 söndagar och högtider. Varje kapitel inleds med en överskådlig presentation av temat och en betraktelse. Sedan följer bibel­texterna som är hämtade från Svenska Kärnbibelns expanderade översättning. Längst bak finns register för att lätt slå upp aktuella högtider för kommande år.

Boken har 853 sidor med mörkröd hårt linneomslag och fin guldtext! Provläs och beställ på Sjöbergs förlag

Kyrkoåret - alla årgångar


Inför advent har Sjöbergs förlag också ett specialerbjudande tillsammas med Bibelkalendern 2024.
Kyrkoåret - alla årgångar

Här är ett klipp där Jonas Bergsten presenterar boken.

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.