logo
söndag 8 oktober, 2023
Tacksägelsedagen
Lovsång
Jes 12:1-2 (Vish 7:15-22)
Kol 3:16-17
Luk 19:37-40
Ps 65:9-14
Årgång 3
söndag 15 oktober, 2023
19:e söndagen e. trefaldighet
Trons kraft
Jos 2:1-15
Heb 11:29-33
Mark 2:1-12
Ps 73:23-26
Årgång 3
söndag 22 oktober, 2023
20:e söndagen e. trefaldighet
Att leva tillsammans
1 Mos 18:1-8 (Tob 10:7-13)
2 Tim 1:3-5
Matt 13:53-57
Ps 68:5-7
Årgång 3
söndag 29 oktober, 2023
21:a söndagen e. trefaldighet
Samhällsansvar
2 Mos 23:1-9
2 Kor 8:9-15
Matt 12:15-21
Ps 40:14-18
Årgång 3
lördag 4 november, 2023
Alla helgons dag
Helgonen
5 Mos 34:1-5
Heb 12:22-24
Luk 6:20-26
Ps 126
Årgång 3
söndag 5 november, 2023
Söndagen e. Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Jos 1:10-11
Heb 11:13-16
Luk 20:37-38
Ps 116:1-9
Årgång 3
söndag 12 november, 2023
23:e söndagen e. trefaldighet
Förlåtelse utan gräns
Hos 11:8-9
1 Thess 5:13-15
Matt 6:9-15
Ps 78:35-39
Årgång 3
söndag 19 november, 2023
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Amos 8:9-12
Fil 3:20-4:1
Luk 17:20-30
Ps 139:1-18
Årgång 3
söndag 26 november, 2023
Domssöndagen
Kristi återkomst
Hes 47:6-12
1 Kor 15:22-28
Matt 13:47-50
Ps 102:26-29
Årgång 3
Igår söndag 3 december, 2023
1:a söndagen i advent
Ett nådens år
Sak 9:9-10
Rom 13:11-14
Matt 21:1-9 (Matt 21:1-9)
Ps 24
Årgång 1

Öppna i ny flik

TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Samhällsansvar

NYHET | Kyrkoåret - alla årgångar

Vi är så glada att efter flera års arbete nu inför advent 2023 kunna få presentera denna bok i samarbete med Sjöbergs förlag. Boken samlar alla tre årgångars bibeltexter för kyrkoårets alla 77 söndagar och högtider. Varje kapitel inleds med en överskådlig presentation av temat och en betraktelse. Sedan följer bibel­texterna som är hämtade från Svenska Kärnbibelns expanderade översättning. Längst bak finns register för att lätt slå upp aktuella högtider för kommande år.

Boken har 853 sidor med mörkröd hårt linneomslag och fin guldtext! Provläs och beställ på Sjöbergs förlag

Kyrkoåret - alla årgångar


Inför advent har Sjöbergs förlag också ett specialerbjudande tillsammas med Bibelkalendern 2024.
Kyrkoåret - alla årgångar

Här är ett klipp där Jonas Bergsten presenterar boken.

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.