logo
söndag 12 mars, 2023
3:e söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
1 Kung 18:26-29, 36-39
Upp 3:14-19
Mark 9:14-32
Ps 25:12-22
Årgång 3
söndag 19 mars, 2023
Midfastosöndagen
Livets bröd
Ords 9:1-6
1 Kor 10:1-6
Joh 6:48-59
Ps 107:1-9
Årgång 3
söndag 26 mars, 2023
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
1 Sam 2:1-10
Kol 1:15-20
Luk 1:26-38 (Luk 1:46-55)
Ps 147:7-15
Årgång 3
söndag 2 april, 2023
Palmsöndagen
Vägen till korset
Sak 2:10-13
Fil 2:5-11
Joh 12:1-16
Ps 118:19-29
Årgång 3
torsdag 6 april, 2023
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
Jer 31:31-34
Heb 10:12-18
Joh 13:1-17
Ps 111:1-5
Årgång 3
fredag 7 april, 2023
Långfredagen
Korset
Jes 53:1-12
Heb 10:19-25
Joh 19:17-37
Ps 22
Årgång 3
lördag 8 april, 2023
Påsknatten
Genom död till liv
Job 19:25-27
Ef 2:1-6
Joh 20:1-10
Ps 114
Årgång 3
söndag 9 april, 2023
Påskdagen
Kristus är uppstånden
Jon 2:1-11
Apg 13:32-37
Joh 20:1-18
Ps 118:15-24
Årgång 3
måndag 10 april, 2023
Annandag påsk
Möte med den uppståndne
Jer 31:9-13
1 Pet 1:18-23
Joh 20:19-23
Ps 16:6-11
Årgång 3
söndag 16 april, 2023
2:a söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Sak 8:6-8
1 Pet 1:3-9
Joh 20:24-31
Ps 145:1-7
Årgång 3

Öppna i ny flik

PALMSÖNDAGEN – Vägen till korset

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.