logo
söndag 11 september, 2022
13:e söndagen e. trefaldighet
Medmänniskan
5 Mos 15:7-11
Rom 13:8-10
Matt 5:38-48
Ps 103:1-6
Årgång 2
söndag 18 september, 2022
14:e söndagen e. trefaldighet
Enheten i Kristus
Jes 11:10-13
Fil 2:1-5
Luk 22:24-27
Ps 95:1-7
Årgång 2
söndag 25 september, 2022
15:e söndagen e. trefaldighet
Ett är nödvändigt
1 Kung 17:8-16
Apg 4:32-35
Matt 11:28-30
Ps 123
Årgång 2
söndag 2 oktober, 2022
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Dan 10:15-19
Upp 12:7-12 (Apg 12:6-17)
Matt 18:7-10
Ps 103:19-22
Årgång 2
söndag 9 oktober, 2022
Tacksägelsedagen
Lovsång
Jer 31:3-6
Upp 4:8-11
Matt 15:29-31
Ps 65:9-14
Årgång 2
söndag 16 oktober, 2022
18:e söndagen e. trefaldighet
Att lyssna i tro
5 Mos 30:11-16
Jak 2:8-13
Mark 10:17-27
Ps 19:8-15
Årgång 2
söndag 23 oktober, 2022
19:e söndagen e. trefaldighet
Trons kraft
1 Mos 15:5-6
1 Tim 6:11-12
Joh 9:1-7, 24-39
Ps 73:23-26
Årgång 2
söndag 30 oktober, 2022
20:e söndagen e. trefaldighet
Att leva tillsammans
Rut 1:6-19
Heb 13:2-3
Joh 11:1-7
Ps 68:5-7
Årgång 2
lördag 5 november, 2022
Alla helgons dag
Helgonen
Jes 60:18-22
Heb 12:1-3
Matt 5:13-16
Ps 126
Årgång 2
söndag 6 november, 2022
Söndagen e. Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Job 17:15-16
1 Kor 15:35-49
Joh 6:37-40
Ps 116:1-9
Årgång 2

Öppna i ny flik

DEN HELIGE MIKAELS DAG – Änglarna

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.