logo
torsdag 6 januari, 2022
Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Jes 49:5-7
2 Kor 4:3-6
Matt 2:1-12 (Joh 8:12)
Ps 72:10-15
Årgång 2
söndag 9 januari, 2022
1:a söndagen e. trettondedagen
Jesu dop
2 Mos 1:22-2:10
1 Joh 5:6-12
Luk 3:15-17, 21-22
Ps 89:20-29
Årgång 2
söndag 16 januari, 2022
2:a söndagen e. trettondedagen
Livets källa
Jes 55:1-4
Upp 22:16-17
Joh 4:5-26
Ps 19:2-7
Årgång 2
söndag 23 januari, 2022
3:e söndagen e. trettondedagen
Jesus skapar tro
Jes 45:22-24
Gal 2:16-21
Joh 4:27-42
Ps 36:6-10
Årgång 2
söndag 30 januari, 2022
4:e söndagen e. trettondedagen
Jesus är vårt hopp
Jes 40:26-31
Jak 5:13-16
Joh 5:1-9
Ps 107:28-32
Årgång 2
söndag 6 februari, 2022
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Mal 3:1-4
1 Tim 6:13-16
Luk 2:22-40 (Joh 1:14-18)
Ps 138
Årgång 2
söndag 13 februari, 2022
Septuagesima
Nåd och tjänst
Jon 3:10-4:11
Fil 1:3-11
Luk 17:7-10
Ps 25:4-11
Årgång 2
söndag 20 februari, 2022
Sexagesima
Det levande ordet
Ps 119:129-135
Rom 10:13-17
Joh 7:40-52
Ps 33:4-9
Årgång 2
söndag 27 februari, 2022
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Est 4:12-17
1 Tim 2:4-6
Joh 12:20-33
Ps 86:5-11
Årgång 2
onsdag 2 mars, 2022
Askonsdagen
Bön och fasta
Joel 2:12-19
Apg 13:1-3
Mark 2:18-20
Ps 32:1-5
Årgång 2

Öppna i ny flik

TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN – Jesus skapar tro

NYHET | Kyrkoåret - alla årgångar

Vi är så glada att efter flera års arbete nu inför advent 2023 kunna få presentera denna bok i samarbete med Sjöbergs förlag. Boken samlar alla tre årgångars bibeltexter för kyrkoårets alla 77 söndagar och högtider. Varje kapitel inleds med en överskådlig presentation av temat och en betraktelse. Sedan följer bibel­texterna som är hämtade från Svenska Kärnbibelns expanderade översättning. Längst bak finns register för att lätt slå upp aktuella högtider för kommande år.

Boken har 853 sidor med mörkröd hårt linneomslag och fin guldtext! Provläs och beställ på Sjöbergs förlag

Kyrkoåret - alla årgångar


Inför advent har Sjöbergs förlag också ett specialerbjudande tillsammas med Bibelkalendern 2024.
Kyrkoåret - alla årgångar

Här är ett klipp där Jonas Bergsten presenterar boken.

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.