logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2026-10-11 (tidigare: 2023-10-08)

Betraktelse: Lovsång

Lovsång handlar inte bara om sång och musik. Att brista ut i sång inför Guds storhet, är bara ett av flera uttryckssätt för ett hjärta som mött Jesu kärlek. Hela vårt liv ska vara en lovsång till Gud och ibland kan man använda musik till den lovsången! De trettio minuter då vi lovsjunger med sång och musik under söndagens gudstjänst, är bara en liten del av en hel vecka då vi lovsjunger Gud med hela vårt liv!

I söndagens text från Lukas 19 rider Jesus in i Jerusalem som Messias och uppfyller den femhundra år gamla profetian från Sakarja (Sak 9:9). Detta var ett historiska ögonblick som borde ha fyllt hela Jerusalem med beundran och lovsång till Gud.

Vi läser att många stämde in i lovsången (Luk 19:37). Hela folkskaran som går med Jesus sjunger från psalm 118, som var en av de psalmer man sjöng kring påsken. Vers 26 lyder: ”Välsignad den som kommer i Herrens namn!” Hela denna psalm sjöngs växelvis. Den första frasen sjöngs av en solist och sedan svarade alla. I just denna vers svarade man: ”Vi välsignar er från Herrens hus.”

Det kan ha varit den frasen som störde fariséerna så till den milda grad, att de säger till Jesus att tysta sina lärjungar (Luk 19:39). Fariséerna var de som ansvarade för driften av templet. Som företrädare för Herrens hus kunde man inte välsigna detta spektakel. Men Jesus svarar dem att om de tiger kommer stenarna att ropa.

Hela skapelsen var medveten om vad som hände, men fariséerna hade inte förstått det. De var blinda ledare. Inte nog med att de inte själva lovsjöng, de ville också tysta andras lovsång. Vi förstår varför Jesus i nästa vers gråter över staden och önskat att de denna dag hade förstått vad som ger verklig frid.

Ibland kan vi på liknande sätt som fariséerna bli andligt blinda och tappa fokus. Vår lovsång tystnar och istället för att lyfta vår blick och se på Jesus, störs vi över och börjar klaga på andra människors sätt att lovsjunga. Det kan vara värt att notera vad som står i förordet till en av våra Psalmböcker - Segertoner: ”Allt som har liv växer och utvecklas, med de orden introducerade pastor Lewi Pethrus första utgåvan av Segertoner. Väckelse föder sång, och där den kristna tron lever kommer församlingen alltid att berikas med nya sånger.”

Psalm 147 börjar så här ”Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön.” Norska bibeln 2011 översätter: ”Halleluja! Det er godt å spille for vår Gud, det er herlig, det er rett å synge lovsang.” Det hebreiska ordet ”naweh” beskriver något som är skönt och vackert men också något som är rätt, lämpligt och passande. Översättningarna skiljer sig åt här då man valt olika nyanser av detta hebreiska ord, "skön" (B2000) - "rett" (Norska), och båda har rätt! Läser vi flera översättningar kan vi se mer av fullheten i Guds Ord.

När psalmen skrevs, för tre tusen år sedan, var det enda lämpliga och passande att lovprisa Gud. När Jesus red in i Jerusalem var det en rätt tid att lovprisa Gud. Även idag oavsett yttre omständigheter i världen och våra liv, är det också härligt och helt rätt – lämpligt, det enda passande - att lyfta vår blick och lovsjunga vår Herre och Mästare Jesus!

Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa. (Ps 34:19)


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter