logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-11-16 (tidigare: 2022-11-13)

Betraktelse: Vaksamhet och väntan

Söndagens texter handlar om vaksamhet och väntan. Jesus kommer tillbaka och vi behöver vara redo.

I första versen från söndagens text i Lukas ges två bilder: "Fäst upp era kläder” och ”håll lamporna brinnande." (Luk 12:35)

På Jesu tid bar man långa, löst hängande, klädnader. Innan man kunde göra en aktivitet som krävde mer rörlighet var man tvungen att fästa upp sina kläder. Man band upp tunikan och manteln vid bältet så att den inte hängde runt anklarna. Innebörden är alltså man ska hålla sig resklar, se till att man är lättrörlig. Metaforen är att göra sig redo. Ett motsvarande uttryck i svenskan är att ”kavla upp ärmarna”.

Att hålla lamporna brinnande är också en bild på att vara förberedd, vaken och redo.

Men vad är det som kan tynga ner och göra att vi inte är redo. I kapitel tolv har Jesus just tagit upp ett antal ämnen. Alla dessa kan göra att vi "inte är redo" och "släcka ut våra ljus":
• Hyckleri - att säga en sak men göra något annat (v1-3)
• Att frukta människor mer än Gud (v4–5)
• Att inte tro att Gud skulle ha omsorg om sina barn (v6–7)
• Att inte våga stå upp för sin tro inför människor (v8–12)
• Rikedom (v13–21)
• Oro (v22–34)

Paulus uppmanar kristna genom alla tider i 2 Kor 13:5: "Undersök själva om ni har tro, pröva er själva."

Befriad från otro, oro, hyckleri, människofruktan och strävan efter rikedom kan vi ta del av Guds löften. Några av dem som Jesus just har nämnt i det här kapitlet är:
• Varje hårstrå är räknat och vi är mer värda än sparvarna (v7)
• Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds änglar. (v8)
• Visdom att säga rätt saker när ni ställs till svars inför myndigheterna och makthavarna (v12)
• Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står ute på ängen och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er? (v28)
• Tänk inte på hur ni skall få något att äta och dricka, och oroa er inte. Allt sådant jagar hedningarna i världen efter. Men er fader vet att ni behöver detta. Sök i stället hans rike, så skall ni få det andra också. (v29-31)


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter