logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-02-23 (tidigare: 2022-02-20)

Betraktelse: Det levande ordet

Vad är det som gör att Bibeln är den mest tryckta boken genom tiderna? Vad är det som gör att människor i alla tider runt om i världen läser den om och om igen? I 2 Tim 3:16 finns svaret - Skriften är inspirerad av Gud. Det grekiska ordet "theopneustos", som bara används här i hela Bibeln, kan ordagrant översättas "ut-andad av Gud". Bibeln är en levande bok och det är som om man kan känna Guds andetag genom Bibelns texter.

Söndagens gammaltestamentliga text är hämtad från Psalm 119. Hela denna psalm är skriven som poesi i en alfabetisk akrostisk form. Varje sektion har åtta verser i taget och utgår från de tjugotvå hebreiska konsonanterna i ordningsföljd. De hebreiska bokstäverna är också symboler. Ofta förstärker symbolen versen och gör betydelsen ännu mer tydlig. På söndag läser vi vers 129-136 där varje vers börjar med en sjuttonde hebreiska konsonanten: פ – Pe. Tecknet avbildar en öppen mun med en tunga i. Detta är anledningen till ordvalet i vers 131 där psalmisten beskriver hur han öppnar sin mun på vid gavel och flämtar efter Guds ord! Vers 130 är en rik vers med ett underbart löfte. En expanderad översättning får med djupet i de hebreiska orden:

När porten till ditt ord öppnas upp (som när en stängd dörr slås upp), ger den [öppnade porten] ljus (uppenbarelse) och förståelse (urskillningsförmåga) för enkla (öppna, villiga) människor.

Söndagens evangelietext är hämtad från Johannes 7. Jesus är i Jerusalem under Lövhyddohögtiden som infaller på hösten i september/oktober. Under högtiden fanns en ceremoni där man bar vatten från Siloamdammen till offeraltaret. Detta gjordes de första sju dagarna under högtiden, men inte den sista åttonde dagen. Det är på den dagen Jesus ropar att om någon är törstig ska komma till honom och dricka och citerar att från den som tror, ska det flöda levande vatten från insidan, se vers 37-38.

Många trodde på Jesus andra avfärdade honom, se vers 40. Tempelvakterna som var utsända för att gripa Jesus kom tillbaka och sade till översteprästerna - Aldrig har en människa talat som han! Det religiösa ledarskapet förnärmade och förlöjligade dem och kallade de som trodde obildade. Nikodemus, som kom till Jesus på natten försökte lugna dem, men de svararade att ingen profet kommer från Galileen.

De judiska ledarnas hetsiga uttalande var ogrundat och felaktigt. Profeterna Jona, Hosea och Nahum, och möjligen även Elia, Elisa och Amos, var från Galileen, se 2 Kung 14:25. Det kan hända att de syftade på den kommande Messias, men även där hade de fel. Jesus var visserligen uppväxt i Galiléen, men föddes i Betlehem precis som Skriften förutsade, se Mika 5:2.

Söndagens episteltext är från Rom 10:13-17. Som ofta i Johannes är grekiskan väldigt enkel, men ändå med stort djup. Den sista versen är ordagrant:

Tro kommer genom att höra, och det vi hör kommer från Guds ord.

Det grekiska ordet höra, "akoe", har flera aspekter. Det handlar dels om att rent fysiskt höra, men också att verkligen lyssna på vad som sägs, se Matt 13:13. Här i vers 17 sammanfattas resonemanget från vers 14 - tron kommer av att höra predikan, förkunnelsen av evangelium som är de goda nyheterna.

I Bibeln är begreppet "att höra" också djupt förknippat med att gensvara och lyda, se Rom 2:13; 10:16. Sammanhanget i Romarbrevet kapitel 9-10 är Israel. I Israels trosbekännelse "Shema Yisrael", från hebreiska "hör, o Israel", finns samma koppling mellan höra, lyssna, själva innehållet och att gensvara och lyda, se 5 Mos 6:4-9; Mark 12:29.

Vad gör vi med det levande ordet idag? Hör vi ordet och låter det passera, eller gör vi som David uttryckte det "flämtar med öppen mun" efter det och låter Guds ord få konsekvenser i vårt liv?

Jesu erbjudande att komma och dricka levande vatten står kvar än idag!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter