logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-02-16 (tidigare: 2022-02-13)

Betraktelse: Nåd och tjänst

Söndagens tema är nåd och tjänst. Det är ingen slump att ordet nåd kommer före ordet tjänst - All kristen verksamhet och tjänst utgår från Guds nåd!

Söndagens text är från Luk 17:7-10 där Jesus ger en liknelse om nödvändigheten att förlåta.

Innan liknelsen har Jesus undervisat hur lätt det är att bli sårad. I vers 3 säger han att vi ska vara på vår vakt. Denna varning kan både syfta tillbaka på det som sagts, att vakta så man inte orsakar en annan troendes fall. Det kan också syfta framåt på nästa stycke. Det är lätt att bli sårad om man är ovaksam, därför måste man säga till den som man upplever beter sig illa! Det är troligt att varningen gäller båda fallen - att vara vaksamma så vi inte sårar andra och inte själva blir sårade.

När Jesus säger att lärjungarna måste förlåta utbrister de – ge oss mer tro! Jesus svarar att om de hade tro som ett senapsfrö, så skulle de kunna kasta ett mullbärsfikonträd i havet. Bitterhet och oviljan att förlåta liknas här vid ett mullbärsfikonträd vars karaktärsdrag är att det har ett djupt och stort rotsystem, snabbväxande och producerar bitter frukt.

Sedan kommer liknelsen som är söndagens text med en tjänare som gör de tjänster han förväntas göra. I vers 10 säger Jesus ”På samma sätt är det med er, när ni har gjort allt ni blivit befallda [förlåtit varandra, se vers 4], då ska ni säga: "Vi är bara tjänare (ovärdiga att ta emot någon speciell utmärkelse), vi har bara gjort vår plikt."

Temat på söndag består av två ord - nåd och tjänst!

Nåd är ett fantastiskt litet ord och bibliskt begrepp. Det grekiska ordet för nåd är ”charis” och används över 150 ggr i Nya testamentet. Beroende på sammanhang kan ordet också betyda välbehag, en oförtjänt favör, gåva, kraft och gudomlig välsignelse. Allt detta ska känneteckna den kristna tjänsten.

Det bästa sättet att få en förståelse för ordet är att se hur det används i Bibeln. Nedan följer fem exempel.

Nåd är:
• Guds VÄLBEHAG över en person. Ordet används för beskriva hur Jesus fick ett ökat välbehag både hos Gud och människor. ”Jesus växte till i vishet, i ålder och VÄLBEHAG [charis] inför Gud och människor.” (Luk 2:52, FB)

• Jesu LJUVLIGA ord. Ordet används för att beskriva Jesu ord. ”Alla prisade honom och häpnade över de LJUVLIGA [charis] ord som utgick ur hans mun.” (Luk 4:22)

• En GÅVA. Ordet kan beskriva en fysisk GÅVA, som de pengar som Korinterna samlade in till församlingen i Jerusalem. ”... er GÅVA [charis].” (1 Kor 16:3)

• En KRAFT som hjälper. Paulus beskriver nåden som den kraft som hjälper honom i sin tjänst. I 1 Kor 15 påminner han Korinterna om evangeliet - att genom tro blir man frälst (v2). Han fortsätter att berätta om hur han innan frälsningen förföljde församlingen och är egentligen ovärdig att kallas en apostel (v9). Sedan skriver han: ”Men genom Guds NÅD [charis] är jag vad jag är, och hans NÅD [charis] mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem [de andra apostlarna], fast inte jag själv, utan Guds NÅD [charis] som har varit med mig.” (1 Kor 15:10)

• FRÄLSNING. Frälsningen är en gåva av NÅD [charis]: ”Ty av NÅD [charis] är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.” Ef 2:8

Dessa fem exempel hjälper oss att förstå lite mer vad nåden är. Nåd är - att trots att vi inte förtjänar det - ser Gud med VÄLBEHAG, talar han LJUVLIGA ord, ger av sina GÅVOR, ger han av sin KRAFT och FRÄLSER oss!

Detta är utgångspunkten för vår tjänst. Vid ett tillfälle när Paulus ber till Gud får han svaret: ”Min NÅD [charis] är allt du behöver” (2 Kor 12:9).

Har vi Guds nåd - ja, då har vi allt vi behöver för att stå i Guds tjänst och betjäna människor!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter