logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2027-01-24 (tidigare: 2024-01-28)

Betraktelse: Nåd och tjänst

Söndagens tema är nåd och tjänst. Det är ingen slump att ordet nåd kommer före ordet tjänst - All kristen verksamhet och tjänst utgår från Guds nåd!

I texten från Jer 9:24 ser vi att Herren vill bli känd för att han verkar i kärlek här på jorden. Detta hebreiska ord som översätts till kärlek (chesed) betyder också nåd, omsorgsfull kärlek och trofasthet. Är det något Gud vill att vi ska berömma oss av, så är det att vi fått erfara Guds trofasta kärlek och nåd. Detta är vad Gud vill vara känd för!

Utan kärlek blir vårt tal som skrällande cymbaler och vår tjänst utan värde (1 Kor 13:1-3).

I söndagens text från Matt 20 berättar Jesus en liknelse för att förklara påståendet i den föregående versen: ”att de första ska bli de sista och de sista ska bli de första” (Matt 19:30). Poängen med liknelsen är att alla som arbetat i vingården (Guds rike) får samma lön - evigt liv i gemenskap med Gud (se Matt 19:27).

Nåd är ett fantastiskt litet ord och bibliskt begrepp. Det grekiska ordet för nåd är ”charis” och används över 150 ggr i Nya testamentet. Beroende på sammanhang kan ordet också betyda välbehag, en oförtjänt favör, gåva, kraft och gudomlig välsignelse. Allt detta ska känneteckna den kristna tjänsten.

Det bästa sättet att få en förståelse för ordet är att se hur det används i Bibeln. Nedan följer fem exempel.

Nåd är:
• Guds VÄLBEHAG över en person. Ordet används för beskriva hur Jesus fick ett ökat välbehag både hos Gud och människor. ”Jesus växte till i vishet, i ålder och VÄLBEHAG [charis] inför Gud och människor.” (Luk 2:52, FB)

• Jesu LJUVLIGA ord. Ordet används för att beskriva Jesu ord. ”Alla prisade honom och häpnade över de LJUVLIGA [charis] ord som utgick ur hans mun.” (Luk 4:22)

• En GÅVA. Ordet kan beskriva en fysisk GÅVA, som de pengar som Korinterna samlade in till församlingen i Jerusalem. ”... er GÅVA [charis].” (1 Kor 16:3)

• En KRAFT som hjälper. Paulus beskriver nåden som den kraft som hjälper honom i sin tjänst. I 1 Kor 15 påminner han Korinterna om evangeliet - att genom tro blir man frälst (v2). Han fortsätter att berätta om hur han innan frälsningen förföljde församlingen och är egentligen ovärdig att kallas en apostel (v9). Sedan skriver han: ”Men genom Guds NÅD [charis] är jag vad jag är, och hans NÅD [charis] mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem [de andra apostlarna], fast inte jag själv, utan Guds NÅD [charis] som har varit med mig.” (1 Kor 15:10)

• FRÄLSNING. Frälsningen är en gåva av NÅD [charis]: ”Ty av NÅD [charis] är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.” Ef 2:8

Dessa fem exempel hjälper oss att förstå lite mer vad nåden är. Nåd är - att trots att vi inte förtjänar det - ser Gud med VÄLBEHAG, talar han LJUVLIGA ord, ger av sina GÅVOR, ger han av sin KRAFT och FRÄLSER oss!

Detta är utgångspunkten för vår tjänst. Vid ett tillfälle när Paulus ber till Gud får han svaret: ”Min NÅD [charis] är allt du behöver” (2 Kor 12:9).

Har vi Guds nåd - ja, då har vi allt vi behöver för att stå i Guds tjänst och betjäna människor!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter