logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2027-05-16 (tidigare: 2024-05-19)

Betraktelse: Den heliga Anden

Den Helige Ande kan ibland vara svår att beskriva med ord, men Andens verkningar är desto mer synliga.

När Jesus talar med Nikodemus liknas Anden med vinden. Vi kan inte se den, men vi ser hur träden rör sig och påverkas av vinden. Både det hebreiska ordet "ruach" liksom det grekiska "pneuma" som översätts med Ande, betyder också "vind" och "andedräkt". Det är Guds Ande som ger liv. I skapelsen blåste Gud andligt liv in i människan och hon vandrade i gemenskap med Gud!

På pingstdagen blev den Heliga Andes verkan påtaglig hos Jesu efterföljare. Från att ha varit en rädd försagd skara, blev de en frimodig utåtriktad växande grupp! I Apg 1:8 ser vi att det är den Helige Ande som ger kraften och förmågan att utföra det kristna uppdraget.

I söndagens text från Joh 14 talar Jesus om frid. Guds frid är en av den helige Andes frukter tillsammans med kärlek, glädje, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. (Gal 5:22-23)

Guds frid är också ett begrepp som är svår att sätta ord på, men dess verkningar är helt uppenbara. Värdens frid är kortvarig och infinner sig flyktigt de få stunder då det inte finns några omedelbara bekymmer runtomkring oss. Guds frid är helt annorlunda, den verkar inifrån och ut. I Fil 4:7 står det att Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ska ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. (Joh 14:27)


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter