logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-04-13 (tidigare: 2022-04-10)

Betraktelse: Vägen till korset

Palmsöndagen inleder stilla veckan, men det var allt annat än en lugn och stilla vecka för Jesus! Det är en av de mest intensiva dagar under hans verksamma tid, och en stor del av evangelierna ägnas åt denna vecka. Jesus har varit i området Peréen öster om Jordanfloden, för att sedan komma till staden Jeriko. I texten från Markus närmar sig Jesus Jerusalem. De hade vandrat upp den sista sträckan mot Jerusalem och var nu i byn Betfage, som ordagrant betyder "fikonhuset".

I år läser vi påskens texter från Markus evangelium. Det är troligt att det är mycket av Petrus ögonvittnesskildring som han skriver ner under deras gemensamma vistelse i Rom, se 1 Pet 5:13. Församlingen i Jerusalem träffades ju också Markus mors hem, se Apg 12:12.

I söndagens text ges mycket utrymme för detaljerna kring hur två lärjungar får uppdraget att hämta ett åsneföl. I Mellanöstern på Bibelns tid symboliserade hästen krig och åsnan fred. Intåget i Jerusalem blir en markering från Jesus att han är en kung, men inte en politisk eller krigisk kung som många hade tänkt sig. Matteus som skriver för judiska läsare skriver att detta hände för att fullborda det som sagts av profeten, och citerar Sakarja 9:9: ”Se, din Konung kommer till dig på ett ödmjukt sätt, ridande på en åsna, på ett föl, ett lastdjurs föl”

Jesus rider in i Jerusalem. Stora följen med folk från landsbygden var på väg till Jerusalem för att fira påsken. När de ser det som sker lägger de ner sina kläder och skär av kvistar och bereder vägen. Folk strömmar även ut från Jerusalem för att välkomna honom. I Johannes ges en av anledningarna till att så många kommer. Händelsen då Lasarus uppväckes från det döda har skapat en stor förväntan, se Joh 12:18.

Under påskhögtiden sjöng man från Psalm 113-118, de så kallade Hallel-psalmerna. Nu sjunger folket stroferna 118:25-26, och lägger till delen "Davids son" och hyllar Jesus som Messias.

Hosianna (rädda, fräls oss nu) Davids son. Välsignad (värd att prisas) är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden.

I Markus 11:11 läser vi hur Jesus i detalj studerade allt som försiggick på tempelområdet. Den plats som var tänkt att vara en mötesplats mellan Gud och människa hade blivit en marknadsplats. Det Jesus måste ha sett var:
• Hur man köpte och sålde offerdjur.
• Hur man, med stor mellanskillnad, växlade romerska mynt till godkända judiska mynt för att betala tempelskatten.
• Hur man använde tempelområdet som en genväg mellan staden och Olivberget, se Mark 11:15-16.

Dock väntar han till nästa dag innan han gör något åt saken. Det var redan sent och stadsportarna skulle snart stängas, så han går tillbaka till Betania. Det är troligt att han övernattar hos Marta, Maria och Lasarus som bodde där.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter