logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-01-01 (tidigare: 2022-01-01)

Betraktelse: I Jesu namn

Vi går in i ett nytt år! Det är en tid då vi reflekterar över det gånga året, men också blickar framåt. I 2 Kor 13:5 uppmanas vi att ibland utvärdera oss själva och vår tro. Några av de frågor vi kan ställa oss är: Vad är vi tacksamma för, vilka utmaningar har vi ställts inför, var står jag i tron, vandrar jag närmare Gud idag än för ett år sedan, osv? Det är viktigt att notera att Paulus inte säger att vi ska pröva andra, utan oss själva.

Anledningen att vi då och då bör stanna upp och pröva oss själva, är att vi ska omvända oss från det som inte är bra. Lite tidigare i sitt brev (2 Kor 7:8-10) skriver Paulus om att det finns två typer av sorger. Dels ”en sorg efter Guds vilja som leder till omvändelse”. Detta är en bedrövelse under en kort tid, som gör att man ändrar kurs i sitt liv. Det finns också en ”världslig sorg” då man bara blir ledsen över syndens konsekvenser istället för synden. Man gör inget åt den och lever vidare i en bedrövelse.

När vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh 1:9). Gud till och med glömmer våra synder (Jes 43:25)! I Filipperbrevet uppmanas vi att ha samma sinnelag som Jesus (Fil 2:4). När vi gjort upp med det som vi misslyckats med under det gångna året är det borta. Om nu Gud glömmer våra synder behöver inte vi heller komma ihåg bekänd synd. Det är därför de rättfärdigas väg är som gryningsljuset, som blir starkare och starkare tills det blir full dag (Ords 4:18).

Filipperbrevet fortsätter i kapitel 4 med uppmaningen att inte bekymra oss, istället ska vi i alla situationer låta Gud få veta våra önskningar genom bön, åkallan och tacksägelse (Fil 4:6). Detta leder till att Guds frid som övergår allt förstånd beskyddar våra hjärtan och våra tankar. Till sist i vers åtta uppmanar Paulus att vi ska uppfylla våra tankar med allt som är sant, värdigt, rätt, rent, älskvärt och allt som är lovvärt.

När vi ser tillbaka på 2021 så är det allt detta som är sant, värdigt, rätt, rent, älskvärt och lovvärt som vi ska ta med oss och tänka på.

I dagens text från Lukas 13 berättar Jesus en liknelse om ett fikonträd som i tre års tid inte burit någon frukt. Trädgårdsmästaren ber att det ska få stå kvar ett år till så ska han gräva runt det och gödsla. Vilken underbar bild på vår förebedjare Jesus som ger nya chanser (1 Joh 2:1-2)!

I texten från Hebreerbrevet (Heb 13:5-8) finns uppmaningen att inte bara leva för pengar. Sedan kommer ett löfte: ”Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig”. Två negationer föregår det första verbet och tre negationer det andra verbet i grekiskan för att verkligen understryka att Gud inte ska lämna eller överge oss. Man skulle kunna översätta versen:
Nej – aldrig [någonsin] ska jag lämna dig, inte [heller] – nej, aldrig [någonsin] ska jag överge dig.

Texten fortsätter sedan: Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd (ha ångest, vara förskräckt).

Stycket avslutas med orden att Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.” Namnet Jesus härstammar från namnet Josua, som på hebreiska är sammansatt av två ord. Den första delen är Jehova som är Guds namn och den sista Hosea som betyder "en som räddar, frälser". Namnet Jesus betyder bokstavligen "Gud är frälsning". Att säga att "Jesus är Kristus" likställer Fadern Gud med Jesus från Nasaret. Både hans gudomlighet och mänsklighet representeras i detta namn.

Nyårsdagens tema – I Jesu namn, är själva kärnan i evangeliet som är det glada budskapet. Gud vill människans frälsning, han vill räddning, han vill vara med dig och mig i det nya året vi går in i!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter