logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2026-06-20 (tidigare: 2023-06-24)

Betraktelse: Skapelsen

Bibeltexterna denna dag berättar om Guds skapelse. Gud är en skapande Gud och människan är skapad av Gud till hans avbild. En av de egenskaper som kanske är en av de synligaste formerna är människans kreativa förmåga. Vi planterar blommor, målar om hemma, bygger ut, skapar musik, skriver dikter, vill upptäcka världen osv – allt detta är egenskaper som kommer från vår himmelska far!

Vi läser i skapelseberättelsen att Gud både skapade och vilade. Båda dessa behov blir synliga i dagens text från Markus där Jesus skapar mat åt 5000 män. Människan behöver både arbete och vila. Bland alla tio Guds bud är det bara ett budord som har det hebreiska verbet ”zakar” som översätts ”kom ihåg” vilodagen eller ”tänk på” vilodagen. Det verkar som om Gud visste att detta var ett bud som vi lätt glömmer! Tidigare i Mark 2:27 hade Jesus också varit tydlig med att vilodagen är till för människan och inte tvärt om.

Dagens text i Markus 6:30 börjar med att lärjungarna samlas hos Jesus efter att de två och två hade de gått runt i byarna och städerna i Galiléen. De berättar hur de drivit ut orena andar och botat sjuka och berättar vad de undervisat om, se Mark 6:7-13.

De befinner sig antagligen i Petrus hus i Kapernaum och det är så mycket liv och rörelse så Jesus säger i vers 31 att de ska följa med honom till en obebodd plats eftersom de behöver vara för sig själva och vila. Jesus inser behovet av både arbete och vila. Det var han som gav dem uppdraget att gå ut, och han som också ser behovet av att stanna upp och vila.

Dock blev det inte riktigt så, folket ser dem i båten och går och springer längs med kusten upp och möter dem i det område som annars skulle varit öde. Läser man dock vidare ser vi att i nästa kapitel så tar han med sig lärjungarna till Tyre vid medelhavet och sedan en båge tillbaka. Även om Jesus inte får vara i fred även i dessa hedniska områden så blev den resan som säkerligen tog flera veckor ett välbehövligt avbrott för lärjungarna och ett tillfälle att få vara mer enskilt med Jesus.

För många i vår tid då vi ständigt är igång och förväntas vara ständigt uppkopplade kan Jesu ord i vers 31 - ”de inte ens fick tid att äta” - stämma in.

Låt de lediga veckorna denna sommar bli en tid där vi stannar upp och se efter att vi är sysselsatta med rätt saker, att våra prioriteringar är främst Guds rike och det som hör det till, och inte bara handlar om oss och vårt eget. Samtidigt får vi ha Jesu ord med oss och inte ta ”semester” från tron utan se människor och deras behov. Jesus blev djupt rörd av medömkan, för de var som får utan en herde (v34).


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter