logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2026-04-03 (tidigare: 2023-04-07)

Betraktelse: Korset

Psalmerna i Bibeln talar ofta profetiskt om Jesus och hans döda och uppståndelse.

På torsdagskvällen innan Jesus och lärjungarna lämnade det övre rummet och begav sig till Olivberget sjöng de en psalm (Mark 14:26). Under påskmåltiden sjöng man psalmerna 113-118 (Hallel-psalmerna), och den sista psalmen är Psalm 118. Detta är en stark lovsång som börjar och slutar med följande strof:
"Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd."

Här är några verser från denna psalm som talar profetiskt om vad Jesus snart ska gå igenom:
• Vers 17 - Jag skall inte dö, jag skall leva och vittna om Herrens gärningar.
• Vers 22 - Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten.
• Vers 27 - Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. (de engelska översättningarna får fram grundtexten tydligast här)

När Jesus hänger på korset är det inte otroligt att han citerar hela Psalm 22 som beskriver hela korsfästelsen. Den centrala versen som ger huvudbudskapet är vers 22 - Du har svarat (bönhört) mig!

Korset är ett segertecken!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter