logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2027-05-06 (tidigare: 2024-05-09)

Betraktelse: Herre över allting

Kristi himmelsfärdsdag infaller den fyrtionde dagen efter påskdagen och är alltid en torsdag. På bilden syns Olivberget, som ligger öster om Jerusalem. Det var hit Jesus tog lärjungarna och välsignade dem innan han fördes upp till himlen.

Lukasevangeliets avslutning och inledningen på Apostlagärningarna överlappar varandra innehållsmässigt.

Apostlagärningarna ger lite mer detaljer kring vad som skedde just innan Jesus stiger upp till himlen. Här läser vi i texten från Apostlagärningarna hur lärjungarna frågar Jesus om det är nu han ska upprätta tusenårsriket. Verbformen som används är imperfekt aktiv, vilket indikerar att de frågade honom upprepade gånger och krävde Jesus på ett svar.

Jesus svarar att det inte var upp till dem att veta den exakta kronologiska ordningen av händelser och de tidsepoker som Fadern fastställt. Det viktigaste de behövde veta då, var att de skulle få kraft från den Helige Ande och att de skulle bli hans vittnen. Till att börja med i staden de befann sig, sedan i de omkringliggande regionerna ända till jordens yttersta gräns.

Det är mycket som sker i Mellanöstern i vår tid. Det är intressant att studera de eskatologiska frågorna om den sista tiden, vilket Jesus också uppmanar oss att göra. Där på Olivberget hade Jesus tidigare undervisat att vi kan veta när tiden för hans ankomst börjar närma sig, på samma sätt som man vet att sommaren är nära när träden knoppar och slå ut. Samtidigt är det ingen som vet exakta stunden eller timmen då Jesus kommer tillbaka, se Matt 24:36.

Nu på samma plats, innan han lämnar lärjungarna, sätter Jesus dessa frågor i förhållande till att också leva ett aktivt kristet liv. Vad hjälper det att man kan känna igen varje tecken Jesus ger i Matteus 24 att tiden är nära, men utan att ha den helige Andes kraft i sitt liv?

Vers 8 fungerar som en innehållsförteckning för hela Apostlagärningarna. Resten av Apostlagärningarna beskriver de trettio första åren då församlingen växer från att vara en liten judisk gruppering i Jerusalem till att påverka hela världen:
• Jerusalem - (Apg 1-7)
• Judéen och Samarien – (Apg 8:1 - 11:18)
• Till jordens yttersta gräns - (Apg 11:19-28:31)

Apostlarna tog uppdraget i Matt 28:19-20 på fullt allvar att nå hela världen under deras livstid. Enligt traditionen kom t.ex. Tomas ända till Indien, Matteus till Etiopien, Andreas norrut förbi Svarta havet nästan upp till Finland!

Vem kan jag berätta de goda nyheterna om Jesus för idag med start i mitt Jerusalem?


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter