logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-03-23 (tidigare: 2022-03-27)

Betraktelse: Guds mäktiga verk

Ordet bebådelse är ett gammalt ord som betyder ”att kungöra” och ”bringa budskap om”. Det används i helgens tema om det ögonblick då ärkeängeln Gabriel överlämnar budskapet till Maria att hon ska föda Guds son, Jesus Kristus. Datumet för denna helg i kyrkoåret är lämpligt nog omkring nio månader före jul, då vi firar Jesu födelse.

Vi läser i Mika 5:2 hur Jesu födelse i Betlehem (som ordagrant betyder ”brödstaden”) är förutsagd: Men du Betlehem, Efrata, du är så liten bland Juda släkter [tusenden]. Trots det ska det från dig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.

Det finns två Betlehem i Israel, ett i Sebulons land i norr, och ett i söder strax utanför Jerusalem i regionen Efrata. Ordet ”släkter” kan också översättas ”tusenden”, och syfta på grupper på tusen personer som Israel var indelat i. Det profetiska ordet är så fullkomligt att det 700 år innan det inträffar förutsäger att Jesus ska födas i den södra byn Betlehem som var så obetydlig att den inte fanns med i Josuas uppräkning av städer, se Jos 15:33-60.

Maria fick vara med och bära fram Jesus till världen. Vi läser i Luk 1:30 att ängeln Gabriel sade: ”Var inte rädd, Maria, du har fått nåd hos Gud.” Ordet nåd är ett rikt ord som också betyder ”kraft” och ”oförtjänt favör”. Det var inte på grund av att Maria hade gjort något speciellt som hon fick detta uppdrag, men hon var villig att låta Guds vilja ske med henne. Hon fick ta emot Guds nåd och kraft, och hade Hans favör för detta uppdrag.

Ängeln berättar att hon ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor, kallas den Högstes son och hans rike ska vara ett evigt rike. Namnet Jesus härstammar från namnet Josua, som på hebreiska är sammansatt av två ord. Den första delen är Jehova - som är Guds namn, den andra är Hosea - som betyder "en som räddar och frälser". Namnet Jesus betyder bokstavligen "Gud är frälsning".

Maria blir till en början rädd och har frågor om hur allt ska gå till. Frågan är inte ställd i otro, utan kommer från ett ärligt hjärta som vill tjäna Gud. Lite senare skriver Lukas att den som ber ska få och den söker ska finna (Luk 11:9).

Ängelns svar i vers 37 är uppmuntrande för Maria, och varje kristen som läser Guds ord:

TILLSAMMANS MED GUD ÄR INGET OMÖJLIGT!

Genom hela Bibeln ser vi att Gud har valt att samarbeta med människor. Vi ber i bönen Fader vår att ”låt din vilja ske på jorden, som den sker i himlen”. I himlen sker Guds vilja fullt ut, men på jorden är Guds vilja är inte automatisk, den är beroende av människor som väljer att göra hans vilja.

Även om du och jag inte har fått uppdraget att fysiskt föda Jesus så bär vi honom inom oss och har samma uppdrag som Maria att bära fram Jesus för vår värld. Låt oss svara på samma ödmjuka sätt som Maria gjorde, genom att säga: "Se, jag är Herrens tjänarinna, låt detta hända mig enligt dina ord."

Bilden är tagen från Jisreelslätten i nedre Galileen en tidig morgon. Bergsbyn Nasaret, dit ängeln Gabriel kom till den unga Maria för omkring 2000 år sedan, ligger uppe i bergen i bakgrunden.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter