logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2026-12-25 (tidigare: 2023-12-25)

Betraktelse: Jesu födelse

I texten från Jesaja 9 vers 6 står det:
6För ett barn har fötts åt oss, en son är oss given, och herradömet (ansvaret att regera) vilar på hans axlar och hans namn är:
Under (mirakel),
Rådgivare,
Väldig (krigare, hjälte, mäktig) Gud [Ps 45:4],
Evig Fader,
Fridsfurste.


Namn och under står i singular och rådgivare är i hebreiskan ett verb som utgår från hans namn och kan översättas: ger råd, vägleder, planerar och hjälper. Endast "Evig Fader" står här som ett grammatiskt egennamn.
Hebreiska ordet för furste är "sar" som kommer från två hebreiska rötter: "att strida" och "att regera som kung". Kombinationen betyder "en stridande prins/furste". Sarah, den feminina formen av "Sar", kan översättas en prinsessa som strider. Här kombineras ordet för "stridande furste" med shalom som betyder frid, fred och fullhet på alla områden.
Kanske skulle man också kunna formulera innebörden av namnet med de fem komponenterna så här: Han som hjälper genom under, vår mäktige Gud och Evige Fader och Fridsfurste.
Dessa namn beskriver vem Jesus är och vad han gör. Han är den som vet vad framtiden bär, han är en väldig och mäktig Gud. Han är en evig Fader som alltid finns tillgänglig och han har all frid.

När vi bjuder in Jesus att vara Herre i våra liv får vi del av hans vishet och strategi för framtiden, hans väldighet - vi har en evig Fader och en Fridsfurste som bor i vårt hjärta!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter