logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2026-05-31 (tidigare: 2023-06-04)

Betraktelse: Gud - Fader, Son och Ande

Texten från Johannes 11 handlar om Jesu vän Lasarus. Både i vers 3 och 5 framkommer att Lasarus och hans systrar, Marta och Maria, var Jesu vänner - Jesus vill vara vår vän!

Det har gått fyra dagar sedan Lasarus har dött innan Jesus kommer till deras hus i Betania. Det fanns judiska föreställningar, där man menade att själen svävade omkring den döde i tre dagar för att om möjligt återvända till kroppen. Nu på den fjärde dagen hade även denna gräns passerats och allt hopp var ute.

Enligt den judiska begravningstraditionen lade man den döde inom ett dygn i en klippgrav. Sedan följde en veckas sorg då vänner och släktingar kom och hälsade på den sörjande familjen. Något år senare begravdes benresterna i en permanent grav.

När Marta hörde att Jesus var på väg, gick hon ut för att möta honom (v20). Det ord som översätts ”möta”, kan också betyda att konfrontera. Samma ord används i Luk 14:31 då en armé går ut i strid för att möta en fiende! Ordvalet antyder att Marta går ut och faktiskt ifrågasätter Jesus när hon säger: ”Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött!” (v20)

Jesus bemöter henne på ett milt sätt och samtalet ger tro och hopp: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” (Joh 11:25-26)

Bibeln har många nivåer och djup och i Johannes evangeliet är det extra tydligt. Johannes avslutar sitt evangelium i sista versen med att hela världen inte skulle rymma alla de böcker som skulle behöva skrivas om han skulle skriva ner allt Jesus gjorde. (Joh 21:25)

Av alla dessa hundratusentals händelser Johannes personligen fått vara med och se Jesus göra, och bland alla vittnesbörd om hur Jesus förvandlade människors liv som han hade hört under alla år efter att Jesus farit upp till himlen, väljer han med den Helige Andes hjälp ut sju händelser som han beskriver. Johannes använder medvetet inte orden ”under” eller ”kraftgärning” utan det grekiska ordet ”semeion” som mer fokuserar på symboliken bakom undret än själva undret i sig och översätts "tecken".

Jesu första tecken var att förvandla vatten till vin (Joh 2). Det är en tydlig parallell till det första tecknet Mose gör, som är att förvandla vatten till blod, se 2 Mos 7:20. Det är stor symbolisk skillnad mellan blod och vin. Mose kom med lagen och blodsoffren, medan vin är en symbol på glädje. Det första tecknet belyser att evangeliet som just betyder ”det glada budskapet” är ett glädjens budskap.

Nu i det sista av de sju tecknen griper Gud in och Lasarus får liv på nytt. Namnet Lasarus betyder "en som Gud hjälper". De första sex tecknen Johannes beskriver har visat hur Jesus står över det naturen och sjukdomar. Här i det sjunde bevisar han att Jesus har makt över döden – något som bara Gud råder över. Johannes poäng är att Jesus är både 100% människa och 100% Gud.

Jesus är uppståndelsen och livet. Den som tror på honom ska leva om han än dör, och den som lever och tror på honom ska aldrig någonsin dö!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter