logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2027-05-23 (tidigare: 2024-05-26)

Betraktelse: Gud - Fader, Son och Ande

Heliga Trefaldighets kallas också Missionsdagen. I och med denna söndag sker en övergång från ett halvår med högtiderna (jul, påsk och pingst) till det mer vardagliga söndagarna i kyrkoåret.

Temat är treenigheten. Även om ordet treenighet inte nämns i Bibeln är begreppet tydligt redan i Bibelns första verser. Gud Fadern skapar himlarna och jorden och Guds Ande svävar över vattnet.

Läser man introduktionen till Johannesevangeliet ser vi att Ordet som är Jesus också finns med i begynnelsen. Det finns även intressanta detaljer i den hebreiska texten.

Nedan är 1 Mos 1:1 på hebreiska (från höger till vänster):
בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ

Med våra bokstäver (från vänster till höger):
Bereshit bara Elohim et ha´shamayim ve´et ha´arets

Ordagrant översatt står det:
Begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden

Till att börja med kan man konstatera att versen består av sju ord vilket i sig beskriver en fulländning.
Det mittersta ordet är två bokstäver, alef-tav, den första och sista bokstaven i alfabetet. Detta lilla ord som uttalas "et" på hebreiska är en objektpartikel som indikerar att nästföljande ord, som är "himlarna", är objekt i satsen.

Det är intressant att i Upp 1:8 har Jesus motsvarande titel på grekiska, "alfa och omega", den första och den sista. Även om alef-tav bara är en språklig grammatisk detalj i hebreiskan antyds att Jesus finns representerad mitt i bibelns första vers, likställd med Gud!

I söndagens text från Matteus 11:25-27 blir Jesu nära relation med Fadern tydlig. Jesu brister ut i bön på ett helt naturligt sätt. Uttrycket ”ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen” beskriver hur Jesus och Fadern är helt likställda. Ordet som används för ”känna” är ”epiginosko” som inte bara beskriver att känna till. Ordet beskriver en fullständig kunskap på alla plan baserad på en personlig relation.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter