logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2027-02-07 (tidigare: 2024-02-11)

Betraktelse: Kärlekens väg

Det grekiska språket som Nya testamentet skrevs på har fyra olika ord för kärlek. När man översätter till svenska tappar man dessa nyanser. Det vanligaste ordet i Bibeln är ”agape” som beskriver en helhjärtad, osjälvisk och utgivande kärlek, medan ”phileo” beskriver en kärlek som i en vänskapsrelation. Ett annat grekiskt ord är ”stergo” (ordet används inte i Bibeln, men motsatsen – ”astergo” finns i Rom 1:31 och 2 Tim 3:3). Grekiska ”eros” används för sexuell erotisk egoistisk kärlek.

I 1 Korinterbrevet 13 beskrivs hur egoistiskt kärlekslöst tal är som skrällande cymbaler i människor och Guds öron. Efter några verser som beskriver vad falsk kärlek är så kommer tretton punkter som definierar sann kärlek. Beskrivningen har ett kiastiskt mönster. Den börjar och slutar med positiva beskrivningar, medan åtta punkter i mitten definierar kärlek genom att skriva vad den inte är.

Kärleken är:
(+) mild,
(-) aldrig avundsjuk,
(-) inte skrytsam,
(-) inte uppblåst,
(-) inte oförskämd,
(-) inte självisk,
(-) brusar inte upp,
(-) kommer inte ihåg oförrätter,
(-) gläder sig inte i orättfärdighet
(+) utan älskar sanningen,
(+) utstår allt,
(+) tror alltid det bästa,
(+) hoppas och uthärdar allt!

I söndagens text från Lukas får vi följa Jesus på sin väg mot Jerusalem (kärlekens väg för mänskligheten). I Jeriko innan den sista dagsetappen upp till Jerusalem satt flera tiggare vid vägen. Lukas fokuserar på en blind man som ropade efter Jesus. De som gick längst fram i folkskaran hutade åt mannen att vara tyst, men Jesus stannade till och började samtala med honom.

I Ordspråksboken talas mycket om den fattige. Några ställen är:
Att förtrycka de ringa är att smäda deras skapare, ärar honom gör den som hjälper de fattiga. (Ords 14:31)
Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren och skall få sin lön av honom. (Ords 19:17)

I hebreiskan står det inte ”de ringa” och ”de fattiga” i plural, som de flesta svenska översättningar skriver. Alla ställen är i singular. Det kan tyckas vara en obetydlig språklig detalj, men när vi säger ”de fattiga” i plural är det lätt att vi tänker vi på ett oändligt antal människor och vi tänker lätt att det är lönlöst att göra något. När Bibeln istället uppmanar oss att se ”den fattige” tänker vi på en familj i vår närhet som har det dåligt ställt, tiggaren utanför vår affär osv. Det blir personligt!

Varje tiggare har ett namn. Läser man parallellstället i Markus 10:46 ser vi att den blinde mannen hette Bartimaios. Den noggranne Bibelläsaren kanske också lägger märke till att Lukas skriver att Jesus "närmar sig Jeriko", medan Matteus och Markus skriver att Jesus "var på väg ut från Jeriko", se Mark 10:46.

Detta kan först ses som en motsägelse, men utgrävningar har visat att det fanns två Jeriko på Jesu tid. Den gamla staden Jeriko som omnämns i Jos 6:24-26 är den mest kända, men strax söder om den byggde Herodes den store en ny stad som kallades det romerska Jeriko. Här i det romerska Jeriko fanns palats, amfiteater, bassänger osv. och Herodes tillbringade vintrarna här. Detta var i detta nya kommersiella centrum som tullindrivaren Sackeus arbetade. Då som nu var de bästa tiggarplatserna nära handelsplatser.

Jesus kom först till den gamla staden Jeriko, gick ut från den och vidare några kilometer och var på väg in till den nya romerska Jeriko där det satt tiggare längs med vägen.

En annan skillnad som inte heller den är en motsägelse är att Matteus skriver att Jesus helade två blinda, medan Markus och Lukas skriver att det var en. Av de två männen som fick sin syn väljer de att fokusera på den ene blinde som hette Bartimaios.

I en tid där laglösheten tilltar och kärleken kallnar (Matt 24:12) behöver Guds församling vara ännu mer fylld av kärlek. Guds kärlek är inte blind, den älskar sanningen, men väljer alltid att se det bästa hos människor! Davids bön från Psaltaren 86 är lika aktuell idag som när David skrev den:

”Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.” (Ps 86:11)


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter