logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2024-06-23

Betraktelse: Den Högstes profet

Lukas beskriver i söndagens text hur Johannes Döparens far, Sakarias, får möta en ängel när han tjänstgör i templet. Ängeln berättar att han och hans hustru Elisabet ska få ett barn och att han ska heta Johannes. Namnet betyder ”Gud ger favör”. Ängeln citerar från Malaki och profeterar hur denne Johannes ska gå framför Herren i Elias ande och kraft.

Jesus förändrade världshistorien – han dog och uppstod för att vi skulle få syndernas förlåtelse. Vilket uppdrag Johannes hade – att bana väg för Messias! Inte underligt att evangelierna beskriver honom som den störste född av en kvinna (Luk 7:28).

Vi läser i Luk 1:5 hur Sakarias tillhörde Avias prästavdelning. Vid den sedvanliga lottningen fick uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelsen. (Luk 1:9)

Det var kung David som hade delat in prästerna i 24 avdelningar, där Avias släkt var en av dessa, se 1 Krön 24:10 och Neh 12:17. På Jesu tid fanns det totalt omkring 20,000 präster som tjänstgjorde i templet. Varje avdelning utförde tempelsysslorna under en veckas tid, fem gånger under året. Tre av dessa tillfällen var under de stora högtiderna då alla präster tjänstgjorde tillsammans.

Under en av de två veckor på året då Sakarias avdelning själva har hand om offren blir han nu den som får det hedersamma uppdraget att gå in i det heligaste och tända rökelseoffret, något som bara sker en gång i hela prästens tjänst.

Enligt Talmud, den judiska skrift som innehåller tillägg och tolkningar till lagen, skulle prästen bara vara en kort stund inne i det allra heligaste. När han kom ut förväntades han tala ut den Aronitiska välsignelsen över folket, se 4 Mos 6:24-26. Sakarias dröjer och man undrar vad som hänt med honom. När han väl kommer ut gestikulerar och nickar Sakarias där på trappan för att förklara att han varit med om något speciellt. (Luk 1:21-22)

Johannes Döparens dag är en av kyrkoårets äldsta helgdagar. Den har firats sedan 400-talet, ett sekel efter det man börjat fira Jesu födelse vid julen. I Luk 1:26 står det att när Elisabet var i sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till staden Nasaret. Detta gör det naturligt att uppmärksamma Johannes döparen sex månader innan jul, vilket är denna helg.

Det är viktigt att veta att Bibeln inte anger när Johannes Döparen eller Jesu föds. Även om man kan specificera Avias tjänstgöringsschema som kan vara på försommaren eller hösten, vet vi inte hur lång ”efter en tid blev” är i Luk 1:24. Väl medveten om detta hindrar det inte oss att uppmärksamma dessa händelser kring midsommar och jul, på samma sätt som kyrkoåret lyfter fram andra händelser ur Jesu liv.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter