logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2024-05-05

Betraktelse: Bönen

Bön förändrar omöjliga situationer, gör att mörker, otro och modlöshet måste fly!

I Lukas 18 berättar Jesus en liknelse om en änka och en orättfärdig domare. Jesus är snart på väg in till Jeriko för att sedan gå upp till Jerusalem och möta korset. Han har nyligen talat om att det kommer bli svårare tider med förföljelse. Lukas 18:1 kan översättas: ”Jesus berättade sedan en liknelse för att visa dem [lärjungarna] att det är nödvändigt att alltid be (tillbe, umgås med Gud), för att inte tappa modet (bli missmodig, ge upp).

Utan bön tappar man modet, utan bön tappar man fokus, utan bön tappar man gemenskapen med Jesus!

Ibland har denna liknelse tolkats som om det är Gud som är som den vresige orättfärdige domaren som man måste tjata på för att få bönesvar… men liknelsen är inte en jämförelse där Gud är som denna orättfärdige domare som kvinnan måste tjata och hota, utan en kontrast. Hur mycket mer ska inte en rättfärdig och kärleksfull Gud bönhöra sina barn på en gång, om en orättfärdig domare till sist ger med sig!

I brevet till Efesos ber Paulus för församlingen i staden Efesos. I grundtexten är Ef 3:14-21 en enda lång väl strukturerad mening. Den börjar och avslutas med lovprisning. Själva bönen har tre delar som alla börjar med ett grekiskt ord som indikerar att resultatet av föregående punkt leder till nästa del.
1) Paulus börjar att be att varje troende ska bli styrkt i sin inre människa genom Anden. Jesus måste få ha en permanent boning i varje hjärta så vi blir djupt rotade i Guds utgivande ovillkorliga kärlek.
2) Detta leder till att tillsammans med alla de heliga (Guds folk), kan vi förstå bredden, längden, höjden och djupet i Guds kärlek. Tillsammans får vi erfara Kristi kärlek på ett praktiskt sätt när vi ser hur Gud verkar i andra troendes liv.
3) Detta leder till att vi kan bli fyllda med Guds fullhet. Detta är crescendot i bönen - att de kristna blir en kropp som är helt fylld och överflödande av Gud själv, och en fullständig gudsnärvaro bland dem!

I 1 Mos 18 läser vi hur Gud vill rädda en hel stad om det finns tio rättfärdiga där. Jeremia skriver och uppmanar judarna som blivit bortförda i fångenskap till Babylon att aktivt engagera sig för stadens bästa och be för sin stad, se Jer 29:7.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter