logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2024-12-26 (tidigare: 2021-12-26)

Betraktelse: Martyrerna

Det svenska ordet "martyr" kommer av det grekiska ordet "martys" som betyder "vittne". Det användes i rättsliga sammanhang för någon som vittnade om vad man sett och hört. Med tiden kom det att få betydelsen "blodsvittne" och blev benämningen på den som dog på grund av sin tro, dvs. "dog martyrdöden".

I texten från Apostlagärningarna läser vi om hur Stefanos får lida martyrdöden för sin tro på Jesus. Det står i Apg 7:55: "Fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida." Jesus som vanligtvis beskrivs sittandes på Faderns högra sida, står nu upp och tar emot Stefanos när han stenas till döds!

Bibeln talar om tre dop: dopet i vatten, dopet i den helige Ande och lidandets dop. När en kristen får lida för tron även om det är med livet som insats - finns det en kraft och styrka för att kunna gå igenom detta. Paradoxalt nog finns det en glädje i lidandet. Vi ser när de första kristna fick lida ekonomiskt såg de det som en glädje: "Ni accepterade med glädje att era tillgångar konfiskerades, därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt." (Heb 10:34)

I dagens text från Lukas talar Jesus just om att han har ett lidandets dop att döpas med. (Luk 12:50)

Jesus säger också att har kommit för att kasta en eld på jorden och han önskar så den redan brann! (v49)

I det naturliga ger elden värme och ljus, men samtidigt förtärs också materialet som brinner. Elden förädlar metaller så att bara det som är äkta består. I Bibeln används eld som en bild på Guds helighet, dom och dopet i den helige Ande.

Att Jesus önskar att elden brann syftar antagligen på flera saker - att prövningens eld skulle förädla de troende att leva helt överlåtna till honom, att pingstdagen redan var här så att de troende var brinnande i den helige Ande och var klara ljus i en mörk värld. Det var det som skedde när Guds ord blir uppenbarat i hjärtat på emmausvandrarna och det var som en eld inom dem, se Luk 24:32.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter