logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-08-17 (tidigare: 2022-08-14)

Betraktelse: Goda förvaltare

Söndagens tema är goda förvaltare. I texten från Lukas 12 svarar Jesus på en fråga från Petrus.

Bakgrunden är att motståndet mot Jesus och lärjungarna har hårdnat. Efter en frukost hos en farisé har tiotusentals människor samlats för att höra på Jesus som talar både till folkskaran och enskilt med lärjungarna. Medan han talar med lärjungarna avbryter en man honom ber Jesus avgöra en arvstvist. Detta leder Jesus in på undervisning om vad som är viktigt här i livet. Jesus ger en liknelse till de båda bröderna i konflikten om hur dåraktigt det är att bara fokusera på den här världens rikedomar.

Man kan sammanfatta kapitlet i fem varningar som Jesus ger:

• Lev inte i hyckleri – lev som du lär (1-12)
• Fastna inte i girighet och habegär (13–21)
• Grips inte av oro – sök först Guds rike (22-34)
• SÖNDAGENS TEXT - Var vaken och trogen i uppdraget (35–53)
• Var inte andligt blind inför tidens tecken (54–59)

I söndagens text undrar Petrus om liknelsen om några tjänare som väntade på sin herre (vers 35-40) var riktad till lärjungarna eller folket. I Jesu svar är det tydligt att det gäller alla. I svaret lägger Jesus till att det inte bara inte är en inaktiv väntan på Jesu återkomst, det är en aktiv väntan där vi är involverade i ett uppdrag som goda förvaltare.

I texten från Ordspråksboken 3 handlar det om att leva ärligt och generöst. Om jag kan, ska jag inte undanhålla att ge gott (tid, uppmuntran, omsorg, materiellt stöd) till mina medmänniskor. Stycket avslutas med en varning att inte avundas andras framgång som skett på orättfärdig sätt och välj inte moraliskt förkastliga genvägar för att få ekonomisk vinning. Anledningen kommer i följande vers: ”För den som avvikit från den rätta vägen (handlar mot Guds moral) är avskyvärd i Herrens ögon. Men de rättfärdiga talar han förtroligt (delar han sina planer) med.

Det finns något djupt värdefullare än världslig makt och en yttre fasad av välgång – att vara rättfärdig inför Gud och få tala förtroligt med honom! Sann lycka och glädje finns i att få vara en god förvaltare som ger av Guds välsignelser till andra.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter