logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2024-07-28

Betraktelse: Goda förvaltare

I texten från Matteus 25 berättar Jesus en liknelse om tre personer som alla får i uppdrag att förvalta en stor förmögenhet. Två av personerna dubblerar det de fått, medan den tredje har en skev Gudsbild och gräver ner sin talent.

Bakgrunden är att Jesus sitter på Olivberget och besvarar lärjungarnas frågor om Jesu andra återkomst och tidsålderns slut, se Matt 24:3. I slutet på sitt svar berättar Jesus tre liknelser som alla handlar om vår tid och hur vi ska leva medan vi väntar på Jesus.

Den första liknelsen handlar om en god och en ond tjänare (Matt 24:45-51) - budskapet är att vara sysselsatt med uppdraget, vara brinnande och vara en trogen förvaltare i väntan på Jesu återkomst.

Den andra handlar om fem visa och fem dåraktiga tärnor (Matt 25:1-13) – budskapet är att vara vaken medan man väntar på Jesu återkomst.

I den tredje och sista liknelsen (Matt 25:14-30), som ingår i söndagens text, handlar det om bra och dåligt förvaltarskap. Poängen är att vi ska förvalta de gåvor vi fått medan vi väntar på Jesu återkomst.

Ibland kan man tycka Jesus är lite väl hård när han kräver att den som ”bara” fick en talent skulle åtminstone satt in pengarna på banken (v27). Vi tänker oss en ett litet belopp och den minimala ränta (om ens någon!) det skulle kunna ge i en bank i Sverige idag…

Liknelsen kommer i ett annat ljus när vi förstår att en talent inte var en enkrona utan snarare ett mångmiljonbelopp.

På Gamla testamentets tid var en talent en viktenhet på omkring 30 kilo. På Jesu tid blev en talent också en valutaenhet. En silvertalent var värd sextusen denarer. En denar var en arbetares dagslön, så en talent motsvarade omkring 16-20 årslöner. Omräknat med en svensk medelinkomst rör det sig om fem miljoner svenska kronor! Det är alltid lite vanskligt att göra jämförelser mellan olika valutor i olika tider, men det som är säkert är att den som ”bara” fick en talent hade fått en enorm stor summa. Vi skulle kalla alla de tre personerna för miljonärer och säga att de fått alla förutsättningar för att lyckas.

Gud har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen (Ef 1:3). Gud har utrustat var och en av oss med enorma gåvor som han vill att vi förvaltar och använder! Och egentligen, vad har vi som inte kommer från Gud? Vi får aldrig glömma att det är Gud som gett oss förmågan att tänka, skapa och arbeta (4 Mos 1:18).

I Episteltexten från 1 Pet 4:10 uppmanar Petrus att vi ska tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter