logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-08-10 (tidigare: 2022-08-07)

Betraktelse: Andlig klarsyn

Söndagens tema handlar om andlig klarsyn. Det handlar bland annat om att bygga sitt liv på rätt grund. Paulus använder bilden av ett husbygge i 1 Kor 3:10-15.

Texten från Matteus 7 kommer från sista avdelningen i Jesu bergspredikan. Jesus säger att på den dagen, vid tidens slut då Jesus ska döma alla människor, ska många säga till mig ”Herre, Herre” följt av en lista av aktiviteter de gjort i hans namn. Denna varning riktas främst till de falska profeterna, se vers 15.

Det som är uppseendeväckande är att de säger ”Herre, Herre”. Upprepningen indikerar att man verkligen trodde man gjorde Guds vilja. Ordet profeterat handlar främst om att predika och talat inspirerat av Gud.

Det är möjligt att göra rätt saker och bygga en kristen verksamhet utan att känna Jesus. Relationen till Jesus Kristus, klippan, måste vara grunden i allt en kristen gör.

Hela bergspredikan avslutas med en liknelse av två män – en förståndig och en oförståndig. Den som hör (aktivt lyssnar) och gör (agerar på, lyder, lever sitt liv efter) mina ord kan liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på klippan - väljer att bygga sitt liv, sin tjänst och allt man tar sig för på Jesus.

Samma stormar, prövningar på alla livets områden, slår mot både den rättfärdige och den orättfärdige. Skillnaden är att den som byggt sitt liv på Jesus står kvar.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter