logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-05-18 (tidigare: 2022-05-15)

Betraktelse: Att växa i tro

Det ord som används för tro i grundtextens språk är ett rikt ord som också betyder trofasthet, tillit och förtröstan. Ibland har vårt svenska ord tro förringats till att betyda att man hoppas och tror på något, men kan inte riktigt veta. Detta är långt ifrån Paulus uttalande ”Jag vet vem jag tror på” (2 Tim 1:12). Tron är en fast övertygelse och tillit över det som ännu inte är synligt för våra fysiska ögon (Heb 11:1).

Det är tillsammans med andra lärjungar som man växer i tro och kärlek. Det är en av anledningarna att församlingen är så viktig. Det omöjligt att växa i kärlek i ensamhet, det är bara när man tillbringar tid med andra kristna som man har möjlighet att praktisera sin kärlek. Det är när kristna som "borde veta bättre" gör fel som vi har ett val att älska och förlåta dem. Vid ett tillfälle när Jesus undervisar om just detta, så utbrister lärjungarna "ge oss större tro"! (Luk 17:5)

Jesu svar i nästa vers (Luk 17:6) visar att det inte krävs mycket tro för att bli kvitt bitterhet. Det räcker med en tro stor som ett senapskorn så kan man rycka upp oförlåtelsen, som liknas vid ett mullbärsträd, och kasta den i salthavet där den genast dör.

I söndagens text från Johannes 15:12 säger Jesus ”Välj att älska varandra (osjälviskt utgivande), på samma sätt som jag har älskat er.”
Sedan fortsätter Jesus i vers 16-17:

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och satt er till [planterat er för] att gå ut [i världen] och ständigt bära frukt, och er frukt ska bestå [människor som blir frälsta och själva blir Jesu lärjungar], då [resultatet av att ni är utvalda och lever i min vilja, är grenar i vinstocken, se vers 7] ska Fadern ge er vad som helst ni ber honom om i mitt namn. Detta är vad jag befaller (förmanar) er, älska (osjälviskt, utgivande, ständigt, gång på gång) varandra.

Det är också viktigt att komma ihåg hur Jesus började och slutade kvällen.

I inledningen (Joh 13:34-35) sade Jesus:
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. ALLA SKA FÖRSTÅ att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.
I avslutningen (Joh 17:21) ber Jesus:
”Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. DÅ SKA VÄRLDEN TRO på att du har sänt mig.”


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter