logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Betraktelse: Sådd och skörd

Sådd och skörd är ett återkommande tema i Bibeln. Redan på tredje dagen i skapelsen av jorden skapar Gud olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt (1 Mos 1:12). Sådd och skörd är en naturlig lag som aldrig ska upphöra så länge jorden består (1 Mos 8:22).

I det naturliga är lagen väldigt enkel och konkret – ett frö planteras i marken, växer upp, och efter en tid kommer skörden. Detta naturliga förlopp används för att illustrera den andliga lagen om sådd och skörd i Gal 6:7: ”Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda.”

Vi kan lära oss flera viktiga principer, nedan är tre:
1) Vi skördar SAMMA SORT som vi sår. Om man sår vete förväntar man sig en veteskörd. Den som sår hat och bitterhet omkring sig kan förvänta sig att skörda den frukt det ger. Gal 6:8 säger: ”Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet, men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden.”
2) Det är underförstått att det är en VÄNTAN mellan sådd och skörd, resultatet är inte omedelbart. Ibland kan det verka som om det lönar sig att vara ohederlig. Människor skattefuskar, bedrar, svindlar och många kommer undan med det. I den föreslagna psalmen för söndagen (Ps 37:1-2) reflekterar David just över detta. Onda människor kan verka ha framgång här och nu, men vi behöver inte uppröras och avundas dem. Det kommer en dag då de vissnar ner som gräs. I ett evighetsperspektiv är vårt liv som en vindpust, och vi ska alla en dag redogöra för våra liv inför en Helig Gud.
3) Vi skördar PROPORTIONERLIGT med hur vi sår.” Den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd.” (2 Kor 9:6). Det är viktigt att påpeka att det inte är mängden i sig, utan i vilken ande det sker. Den fattiga änkan gav mer än de andra trots att det bara var två små kopparslantar (Luk 21:2-3).

I evangelietexten för söndagen (Luk 13:22-30) får Jesus en fråga: "Herre, är det bara några få som blir frälsta?"

Detta var en teoretisk fråga, antagligen ställd av en farisé eller laglärd. Jesus börjar med att ge en praktisk och personlig uppmaning till var och en att vara redo, för vad spelar det för roll om få eller många andra blir frälsta om man själv går förlorad? Frälsningen är en oförtjänt gåva som tas emot i tro. Det är som Paulus skriver i Rom 6:23: ”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.”

Till sist, vers 29-30, svarar Jesus på frågan att det inte är bara några få, utan MÅNGA hedningar från jordens alla hörn ska bli frälsta! Bland den skaran kan du och jag få vara med idag. Här i Sverige, i ett av jordens hörn, den första veckan i februari 2014 finns frälsningen tillgänglig som en gåva att ta emot i tro!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter