logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2026-04-26 (tidigare: 2023-04-30)

Betraktelse: Vägen till livet

Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet, och att ingen kommer till Fadern utom genom honom (Joh 14:6). Jesus är inte bara vägen till livet, utan han är också livet.

För en kristen som vandrar med Jesus, är den dag då det här jordelivet avslutas inte ett så stort steg. Vandringen med Jesus och gemenskapen med honom fortsätter förbi det här jordelivet och vi får se honom ansikte mot ansikte (Upp 22:4).

Under Paulus andra missionsresa besöker han, Silas och Timoteus staden Thessalonike i Makedonien. En församling grundas, men ganska snart tvingas Paulus fly på grund av förföljelse, se Apg 17:1. Paulus var inte befriad från livets omständigheter. Vi vet utifrån 2 Thess 3:8 att Paulus arbetade i Thessalonike och försörjde sig själv, för att inte ligga någon till last. Förföljelsen gjorde att han hastigt fick lämna sitt arbete.

Paulus får hjälp att fly söderut, men tänker och ber hela tiden för de nya kristna bröderna och systrarna i tron. Han försöker komma till dem både en och två gånger, se 1 Thess 1:18. Från Korint skriver han istället ett brev där han berättar om situationen, uppmuntrar dem i tron. Ett tema som återkommer i varje kapitel är också Jesu återkomst.

Söndagens text är hämtad från kapitel fem. Paulus har just skrivit om att Herrens dag kommer att komma. När man säger "Fred och trygghet", då kommer undergången plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda. När Jesus talar om pandemier är det också i ett sammanhang där han talar om förvärkar, se Luk 21:11, Matt 24:8.

Undervisning om Herrens dag kan ibland verka skrämmande, men Paulus skriver uppmuntrande till den unga församlingen att Gud inte bestämt dem till att drabbas och utsättas för vredesdomen - Jesus vill frälsa. Hans död har gett liv, vare sig thessalonikerna levde eller hade dött när Herrens dag av dom inträffade. (1 Thes 5:9-10)

Församlingen i Thessalonike får brevet, men grund av förföljelsen och några falska brev i Paulus namn, trodde man att Herrens dag redan hade inträffat och att de levde i den sista vedermödan. Några hade slutat att arbeta i väntan på jordens undergång.

Paulus skriver då ett andra brev (Andra Thessalonikerbrevet) där han uppmuntrar dem att hålla fast tron trots förföljelse. I 2 Tes 2:1-2 skriver han: ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, syskon, att inte plötsligt tappa fattningen (skakas, svaja).” Sedan förklarar vilka händelser som måste komma innan Herrens dag.

Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet, och att ingen kommer till Fadern utom genom honom (Joh 14:6). Jesus är inte bara vägen till livet, utan han är också livet. Det går att existera här på jorden utan Jesus, men det är bara i Jesus som vi har liv och verkligen kan leva livet som det var tänkt att vara – i gemenskap med Gud!

I helgens text från Johannes ger Jesus en tydlig uppmaning som hjälper oss att hålla oss på livets väg - välj älska varandra osjälviskt och utgivande på samma sätt som jag har älskat er (Joh 13:34).

Den texten klingar samstämmigt med Paulus ord till thessalonikerna som avslutar söndagens brevtext:
Därför ska ni uppmuntra (trösta, hjälpa, inbjuda) varandra och bygga upp (stärka) varandra, så som ni redan gör. (1 Thess 5:11 Svenska Kärnbibeln)


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter