logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2027-04-18 (tidigare: 2024-04-21)

Betraktelse: Vägen till livet

Varje dag avverkar vi ett stycke på vår livsvandring. Det vi gör dag efter dag, summeras ihop och blir till sist vårt liv. I Ordspråksboken 4:18-19 liknas de rättfärdigas väg med gryningsljuset som blir starkare och starkare tills det blir full dag!

För en kristen som vandrar med Jesus är den dag då det här jordelivet avslutas inte ett så stort steg. Vandringen med Jesus och gemenskapen med honom bara fortsätter när vi får se honom ansikte mot ansikte (Upp 22:4)!

Evangelietexten är hämtad från Jesu sista kväll med lärjungarna. På vägen från övre rummet till Getsemane har man stannat till och Jesus samtalar med lärjungarna och nämner "en kort tid", se Joh 16:16. Lärjungarna frågar vad han menar. Mest naturligt är att uttalandet syftar på tiden mellan Jesu död och uppståndelse. Jesus skulle snart dö, men också snart uppstå. Samtidigt finns det även en djupare innebörd som gäller väntetiden fram till hans återkomst. För en enskild kristen ger orden också hopp under tider av betryck att sorg ska vändas i glädje.

Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet, och att ingen kommer till Fadern utom genom honom (Joh 14:6). Jesus är inte bara vägen till livet, utan han är också livet.

Det går att existera här på jorden utan Jesus, men det är bara i Jesus som vi har liv och verkligen kan leva livet som det var tänkt att vara – i gemenskap med Gud!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter