logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2024-12-22 (tidigare: 2021-12-19)

Betraktelse: Herrens moder

I söndagens text får vi följa samtalet mellan ängen Gabriel och en judisk tonårstjej. Bara i hennes namn finns en predikan. Maria är den grekiska formen av det arameiska namnet Mariam, från hebreiska Mirjam. Här finns en fin koppling till det första förbundet och Mose som fick undervisningen och budorden av Gud. Den kvinna som utväljs att föda Messias (som fullkomnar Torah) heter Mirjam – har alltså samma namn som Mose syster! GT-Mirjam vakade över att Mose blev räddad till livet, se 2 Mos 2:4-10. NT-Mirjam vakar över att Messias blir född.

Texten från Lukas inleds några verser tidigare med orden ”gläd dig” och en försäkran om att Herren är med henne, se vers 48. Hon blir förskräckt men budbäraren säger: ”Var inte rädd, Maria, du har fått nåd hos Gud.” Grekiska ordet nåd betyder också oförtjänt favör och kraft. Han berättar att hennes son ska bli stor och kallas den Högstes son. Han ska regera som konung i evig tid och det ska aldrig bli något slut på hans kungarike.

Maria visste inte hur allt skulle bli i framtiden. Hade hon bara sett till de yttre omständigheterna så fanns det mycket hon kunde oroa sig för. Hur skulle det gå med hennes och Josefs relation, vad skulle folk säga, hur skulle hon försörja sig om bröllopet blev avblåst, osv?

Läser vi vidare får vi följa hur Maria några dagar senare beger sig till sina äldre släktingar Elisabet och Sakarias – vi behöver varandra. Där brister de ut i lovsång inför Gud. I bön och lovsång finns inga generationsgränser – Elisabet och Maria prisar Gud tillsammans!

I lovsången i Lukas 1:46-55 är det tydligt att Maria vet på vem hon tror. Den unga Maria har ingen diffus Gudsbild, hon kunde sin Bibel väl och visste vem Gud var. I dessa nio verser finns över femton citat från Gamla testamentet!

Ordet ”prisar” som inleder lovsången är det grekiska ordet ”megalyno”. Detta ord betyder att ära och prisa, men också att förstora något. När Jesus beskriver hur fariséerna gör sina manteltofsar ”stora” för att människor ska imponeras och lägga märke till dem, används just detta grekiska ord (Matt 23:5).

Maria väljer att fokusera på Guds Ord, hon ärar och prisar Gud för den han är. När hon gör det förstoras också Gud. Det är inte så att Gud blir större för att vi prisar honom – Gud är stor, oavsett om människor prisar eller hånar honom! Det som förändras och blir större när vi lovprisar är vår bild av Gud. Utan honom kan problemen resa sig till oöverstigliga berg, men med Gud i ekvationen så förändras allt. Vi ser Gud för den han är och alltid varit - universum skapare och möjligheternas Herre.

I söndagens episteltext från Filipperbrevet 4:4-7 ger Paulus tre nycklar för Guds frid, något som nutidsmänniskan i Sverige desperat behöver.
1) Den första uppmaningen är: ”Gläd er alltid”. Paulus var själv fängslad i Rom när han skrev dessa rader, vilket bevisar att sann glädje inte har att göra problemfria omständigheter – Guds glädje kommer inifrån!
2) “Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära.” Ordet “fördragsamma” har en djup innebörd av osjälviskhet, omtanke och fördragsamhet. En engelsk översättning skriver “Let your sweet reasonableness, your forbearance, your being satisfied with less than your due, become known to all men.” I tider av överkonsumtion och frosseri i vår del av världen är denna vers viktig.
3) Den tredje punkten har att göra med bön.
Svenska Kärnbibeln som är en expanderad översättning skriver:
6Oroa (bekymra) er inte ["gå inte i bitar" – stressa inte upp er] för någonting [Matt 6:25; Luk 12:22], utan låt era önskningar i allting [i varje detalj ni nämner och frågar efter] bli kända inför Gud, genom [hängiven och förtrolig] bön och vädjan (ödmjuk och enträgen bön) med tacksägelser [över Guds goda nåd]. 7Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd (är högre, bättre; regerar över allt själsligt tänkande) skydda (bevara) era hjärtan och tankar (era sinnen), i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus.

Ängelns ord till Maria, och Paulus uppmuntran till Filipperna visar vägen på sann frid. Glädje i Herren, bön och lovsång!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter