logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2027-02-28 (tidigare: 2024-03-03)

Betraktelse: Kampen mot ondskan

Söndagens text från Lukas 11 handlar hur Jesus befriar en man från en ond ande.

Det är intressant att notera att Jesus just undervisat om bön (Luk 11:1-13). Där ger han också två jämförelser. Lika självklart som en vän skulle ge oss bröd och en far ger sitt barn goda gåvor – lika självklart är det att Gud hör bön. Bönen är det viktigaste vapnet i kampen mot ondskan (Mark 9:29), och Gud vill svara på bön!

När Jesus har befriat mannen blir han anklagad för att använda sig av demoniska krafter (Luk 11:15). Ordet Beelsebul betyder bokstavligen "flugornas herre". Det beskriver väl Satans rike. Han är härskaren och hans demoner liknas vid besvärande envisa flugor man måste vifta bort en varm sommardag.

Jesus blir tydlig med att det inte går att vara neutral i andliga frågor. ”Den som inte är med mig är emot mig” (Luk 11:23). Inget tydligt ställningstagande för Jesus, är detsamma som att vara emot honom.

Jesus fortsätter att beskriva vad som händer när en person tömmer sig själv och huset blir städat och iordningställt (Luk 11:24-26). Är inte Jesus herre så kommer den orena anden tillbaka. Vi människor är hopplöst utlämnade till den här världens furste om inte vi bjuder in Jesus att vara Herre i våra liv.

Episteltexten för söndagen börjar med uppmaningen att imitera och efterlikna Gud som hans älskade barn och vandra i osjälvisk utgivande kärlek (Ef 5:1).

I vers tre kommer tre punkter:
"Men
• otillåten sex (otukt, grekiska "pornea")
• och orenhet - alla former av detta -
• eller girighet (själviskhet, vältrande i lyx, materiellt begär)
ska inte ens nämnas [ryktas om att det finns] bland er. Sådant passar sig inte bland heliga (Guds utvalda folk)."


Meningen börjar med "Men". Det förstärker hur själviskhet på det sexuella och materiella området är så långt ifrån ett liv i osjälvisk kärlek som man kan komma, som beskrivs i versen innan.

När ordet otukt och äktenskapsbrott nämns tillsammans syftar otukt på en ogift person som har sexuella relationer med andra, medan äktenskapsbrott handlar om en redan gift som är otrogen i sitt äktenskap. Här används ordet otukt i en bredare mening och syftar på all sexuell orenhet. Ordet "eller" sätter girighet som en egen kategori. Både sexuell och materiell synd kommer från samma svaghet i den fallna naturen - ett omättligt habegär som uppfylls på otillåtet sätt.

I vers fyra kommer ännu tre punkter som har att göra med vad vi säger och lyssnar på. Dessa tre ord är lite ovanligare grekiska ord som bara används här i hela NT:
"Låt det inte heller finnas:
• fräckhet (skamlighet, obscenitet),
• dåraktigt (tanklöst, lättsinnigt) tal
• och vulgära smutsiga skämt (syrlig ironi)
höj istället er röst i tacksamhet [till Gud]"


I vers 6 kommer en varning att inte bli bedragen med tomt prat (grundlösa argument, ursäkter) som tonar ner allvaret med sexuell orenhet och materiellt habegär.

Vilken kontrast det blir mot allt detta mörka när jag i sann Gudsfruktan imiterar och älskar Jesus och höjer min röst i tacksamhet till honom! Lovprisning är ett av de starkaste vapnen i kampen mot ondskan inom och runtomkring oss.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter