logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2024-12-08 (tidigare: 2021-12-05)

Betraktelse: Guds rike är nära

Ordet "rike" i Bibeln beskriver Guds kungavälde. Det är inte begränsat till ett fysiskt landområde utan finns överallt där hans vilja sker. När jag omvänder mig och börjar tro blir Jesus herre och kung i mitt liv, och hans rikes lagar börjar gälla och hans vilja börjar ske!

I Matteus kapitel 13 talar Jesus om Guds rike i liknelser. I söndagens texter liknas himmelriket vid ett litet senapsfrö som växer upp till ett träd och jästen i ett bröd som gör att den jäser.

Att Matteus använder benämningen ”himmelriket” och inte ”Guds rike” som Markus och Lukas gör beror på att han följer den judiska seden att inte nämna Gudsnamnet. (Jämför söndagens text med Mark 4:30). Än idag skriver judar inte ut Gudsnamnet för att vörda och inte missbruka Herrens namn. På svenska skriver man inte Gud utan G-d.

Av de sex liknelser som handlar om himmelriket, börjar den första med sådden av gott vete och ont ogräs. Den avslutande handlar om den sista tidens skörd där de rättfärdiga separeras från de onda. De fyra liknelserna däremellan beskriver troligen tiden mellan sådden och skörden.

Jesus förklarar utförligt de två första och den sjunde liknelsen. De andra liknelserna måste tolkas, både utifrån sammanhanget och i ljuset av de liknelser som har förklarats. När välkända symboler från Gamla testamentet används väger dessa traditionella tolkningar extra tungt i förståelsen. Detta gäller särskilt här i Matteus evangelium, eftersom det riktar sig mot judiska läsare. Om Matteus inte ansåg det nödvändigt att förklara dem var de troligen välkända.

Det finns flera olika tolkningar på dessa två liknelser om senapskornet och jästen. Den första och uppenbara är att Guds rike växer, både som ett senapskorn och som en deg. Ser man till sammanhanget så är dessa två liknelser inbäddade mellan liknelsen om "ogräset och vetet" och dess förklaring. Huvudtemat i den liknelsen är att det finns ett falskt vete som tillåts växa parallellt med det äkta. Det finns alltså människor som kallar sig kristna men inte är det. Jesus säger i vers 41 att i tidsålderns slut ska änglar samla och föra bort alla ur hans rike som förleder och lever i laglöshet.

I ljuset av den förklaringen och att ordet "träd" används om senapsbusken (som inte är ett träd!) kan senapskornet stå för en falsk oproportionerlig tillväxt. De yttre delarna av trädet långt från stammen blir t.o.m. hem för fåglar som tar bort Guds ord från människor (se vers 4). Detta symboliserar yttre attacker mot Gudsriket.

Surdeg är genom hela Bibeln en bild på falska läror och i så fall förutsäger Jesus att det kan smyga sig in villoläror som sprider ondska inifrån. Jesus varnar för fariséernas surdeg som är hyckleri och saddukéernas surdeg som är rationalism, se Luk 12:1 och Matt 16:6-12. Tre mått mjöl för tankarna till 1 Mos 18:6 där Sara bakar bröd av tre mått mjöl inför Herrens besök hos Abraham. Genom både den judiska och kristna historien står det osyrade brödet för äkta gemenskap med Gud. Inför den judiska påsken städar man ur all jäst ur husen, se 2 Mos 12:15, och i den kristna nattvarden har brödet en central betydelse. Att då den som är ansvarig för att baka brödet "gömmer" (grekiska ”enkrypto”) in jäst som förstör gemenskapen med Gud är allvarligt.

I Bibeln är det tydligt att Guds rike både har kommit, samtidigt som vi väntar på dess slutliga genombrott.

Att riket är nära har flera betydelser. När Jesus vandrade på jorden, vandrade Gudsrikets konung här på jorden under drygt trettio år, och riket var närvarande och nära! När fariséerna frågade var riket var, svarade Jesus att det fanns mitt bland dem – rikets konung stod framför dem (Luk 17:20-21)! Även om vi idag inte kan se riket med våra ögon, så är det nära i en kristen gemenskap.

Jesus lär oss i bönen att Guds vilja sker fullt ut i himlen, men inte på jorden, se Matt 6:10. Det är därför vi ber "låt din vilja ske", bönen är så viktig och förändrar omständigheter. Gud är allsmäktig men respekterar också människans fria vilja.

Det kommer dock en dag då Jesus ska upprätta sitt rike här på jorden och regera från Jerusalem i full kraft. Det är en dag då det inte är någon regeringskris! Detta är en tid som profeten Mika beskriver i texten från Gamla testamentet. Då ska svärd och spjut smidas om till jordbruksredskap. Det blir inga fler krig och fridsriket blir en verklighet, se Mik 4:3.

När vi ber börjar hans rike och hans lagar verka i vårt liv. Det ger oss styrka och kraft att vara vaken. Då får vi ett rätt Gudsrikes-perspektiv på tillvaron och vi ser att riket är nära!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter