logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Betraktelse: Den yttersta tiden

Ibland förknippas "den yttersta tiden" och "Jesu återkomst" med rädsla och fruktan. Vi läser i Uppenbarelseboken hur människor en dag ska gömma sig i bergen och önska sin egen död och be "Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen" (Upp 6:15).

För den som inte gjort upp med sin synd, så är det med rädsla och fruktan man kommer att möta sin skapare. Däremot den som blivit tvättad ren, längtar efter att få möta sin frälsare. I Uppenbarelseboken sista verser utropar Johannes – ”Amen, kom Herre Jesus!” I 1 Thess 4:18 står det att vi ska ”trösta och uppmuntra varandra med dessa ord”, som just handlar om mötet med Jesus!

Johannes skriver i helgens text (1 Joh 2:28) att om vi fortsätter att vara förenade i honom, då kan vi vara frimodiga när han uppenbarar sig och vi behöver inte skämmas vid hans ankomst. Han börjar meningen med "kära barn" som är en familjär term som också kan översättas älskade familjemedlemmar - det talar om en trygg familjerelation, fylld av kärlek, fri från rädsla och fruktan!

I texten från Matteus 24 har lärjungarna och Jesus varit i templet och man går upp på Olivberget. Man sätter sig ner och blickar ut över staden, se bilden. Här frågar några av lärjungarna Jesus:
1) När ska allt detta ske [templets förstörelse, se vers 2]?
2) Vilket tecken ska markera din återkomst och tidsålderns slut?

Resten av kapitel 24 och hela kapitel 25 är Jesu svar på dessa två frågor. Den första frågan handlade om templet och Jesus förutsäger templets förstörelse, som skedde fyrtio år senare (70 e.Kr. då Romarna rev ner templet).

Som svar på den andra frågan tar Jesus upp olika tecken både i naturen och bland människorna. Ett av tecknen i samhället är laglösheten. Detta beskriver ett motstånd mot lagen och en relativism där det inte finns rätt eller fel. Konsekvensen av laglöshet är att kärleken kommer att kallna hos de flesta. Vi kan förstå hur ökad laglöshet skapar rädsla och människor försöker skapa trygghet med mer lås och larm.

Jesus ger inte dessa tecken bara för att de kristna ska kunna checka av dem en efter en på en lista och hålla ut i en bunker till hans ankomst. Detta blir tydligt lite senare i Jesu svar där han ger tre liknelser som alla handlar om tjänare som väntar på sin herres ankomst. Budskapet är att vara sysselsatt med uppdraget (Matt 24:45-51), vara brinnande (25:1-13) och förvalta pundet väl (Matt 25:14-29).

I Matt 24:14 säger Jesus att det kommer att ske en "världsvid evangelisationskampanj" innan han kommer tillbaka – kanske den största vi någonsin sett på vår jord. Det glada budskapet om frälsningen i Jesus ska sprida sig över hela jorden så att alla folk får höra om Jesus. Detta är inte något som sker i skymundan - detta kommer inte att gå någon obemärkt förbi!

Även om det blir mer förföljelse, och oro i världen så står församlingen inför sin bästa tid någonsin!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter