logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2024-10-27

Betraktelse: Frälsningen

Söndagens tema är frälsningen. I texten från Matteus kommer vi in i händelserna i Jesus sista dagar i Jerusalem. Jesu är förtvivlad över det andliga ledarskapet och brister ut: ”O Jerusalem, Jerusalem…” Upprepning av namnet beskriver ett starkt känslomässigt engagemang. Jesus tar bilden av en höna som samlar sina kycklingar under vingarna, men konstaterar med sorg att nu står huset övergivet. Den sista versen – här ska inte en sten lämnas kvar på den andra, allt ska bli nedrivet – går bokstavligen i uppfyllelse 40 år senare när romarna under Titus ledning bränner och raserar Jerusalem.

I episteltexten uppmanar Petrus de troende att inte bli förvånade och överraskade när de prövas. Det är inget märkvärdigt som bara händer någon enstaka kristen. Men om det ibland är prövningar för en kristen, hur är det då inte för den som inte har Gud. Om den rättfärdige nätt och jämt blir frälst, vad blir det av den ogudaktige, frågar sig Petrus retoriskt?

Ordet frälst används på flera sätt i Bibeln. Här pratar Petrus om den slutgiltiga frälsningen, men det finns även en pågående frälsningsprocess där vi dagligen arbetar på vår frälsning, se Fil 2:12.

I Filipperbrevet handlar det inte om att vi kan arbeta på den frälsning som Gud ger och – det är ett Guds verk. Här handlar det mer om en pågående helgelseprocess. I betydelsen av ordet finns även en komponent av befrielse från antastande störande fiender.

I nästa vers (Fil 2:13) kommer sedan nyckeln och drivkraften för denna befrielseprocess: För Gud är den som verkar i er både [när det gäller] att vilja och att verka efter hans välbehag (glädje; goda vilja)! Gud förser sina barn med kraft så att de alltid vill arbeta energiskt och effektivt för hans syften.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter