logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Betraktelse: Att leva tillsammans

Alla människor behöver mänskliga relationer. Ett barn som växer upp utan närhet överlever inte. Det räcker inte med mat, dryck och sömn - lika viktigt för vår fysiska överlevnad är levande mänskliga relationer.

När vi läser evangelierna ser vi hur Jesus umgicks med sina tolv lärjungar och kallade syskonen Maria, Marta och Lasarus för sina vänner. Jesus tyckte om och vördade sin familj (Luk 2:41), däremot hade hans fyra halvbröder Jakob, Joses, Judas och Simon (Mark 6:3) svårt för Jesus. De trodde inte på honom (Joh 19:26-27). Jesu omsorg om sin mor blir tydlig på korset då han ber lärjungen Johannes ta hand om henne (Joh 19:26-27). Det är anmärkningsvärt att det inte är till Jakob som han överlämnar försörjningsansvaret.

Läser man i Apostlagärningarna förstår man dock att något har hänt efter Jesu död och uppståndelse. När man samlas till bön finns Jesu mor och hans bröder med (Apg 1:14). Jakob blir den som leder den stora församlingen i Jerusalem (Apg 15). Man kan förstå att han talar av egen erfarenhet när han i sitt brev skriver: ”För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska” (Jak 3.16).

Om man enbart läser söndagens föreslagna verser i Mark 3 kan Jesu agerande och uttalande verka lite märkligt. Här kommer familjen på besök, och Jesus går inte ens ut och möter dem! Men som alltid med Bibeln är det ”summan av Guds ord som är sanning” Ps 119:160.

Bakgrunden till Mark 3:31-35 är att Jesus blir alltmer känd i Galilén. Fariséerna är beredda att döda honom (v6) och ryktet om Jesus når ända till Jerusalem. En delegation från det judiska religiösa ledarskapet kommer till Kapernaum och anklagar Jesus för att vara demonbesatt (v20). Dessa rykten når också Jesu familj som kommer ner från Nasaret för att ta med sig Jesus till Nasaret, eftersom de tror han var från sina sinnen (v21). Samma grekiska ord används i Mark 6:17 där Herodes ”griper” Johannes döparen och fängslar honom. När Jesu mor och hans fyra bröder kommer till Petrus hus i Kapernaum är det så mycket folk (v32) att de inte kommer in, så de skickar ett bud att de är utanför beredda att föra tillbaka honom till Nasaret eftersom de tror han blivit galen. Man vill med tvångsvårda Jesus som man tror blivit galen!

Utifrån den bakgrunden förstår vi Jesu fråga: ”Vem är min mor och mina bröder?” (v33)

I den gammaltestamentliga berättelsen om Rut får vi ett fint exempel på sann vänskap. Rut hade, trots att hon inte behövde det, följt med sin svärmor Noomi tillbaka från Moab öster om Döda havet till Betlehem. Hon säger i Rut 1:16: ”Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud.”. Vid detta tillfälle kunde Rut inte ana vad hennes trofasthet skulle leda till. Hon får bli del i Guds plan att bereda vägen för Jesus och finns med i Jesu släkttavla. I vår tid är det naturligt att både män och kvinnor finns med i ett släktträd, men det är anmärkningsvärt att Matteus, som är jude och skriver sitt evangelium för judar lyfter fram fem kvinnor där en av dem är just denna Rut!

De fem kvinnor Matteus tar med är:
•Tamar som hade ett incestförhållande med Juda (Matt 1:3).
•Rahab som var en icke-jude och tidigare prostituerad (Matt 1:5)
•Rut som var en moabit som blev änka alldeles för tidigt (Matt 1:5)
•Batseba som blev lurad in i en otrohetsaffär med David (Matt 1:6)
•Maria som fick utstå lidande och förtal eftersom få trodde på jungfrufödseln (Matt 1:16)

Talet fem står för nåd. Vilken nåd att i Jesu mänskliga gener fanns människor som råkat ut för de värsta tänkbara situationer man kan tänka sig.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter