logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-03-09 (tidigare: 2022-03-06)

Betraktelse: Prövningens stund

Söndagens tema handlar om prövning och frestelse. Ibland kommer våra beslut och val att sättas på prov. Det gäller alla områden som överlåtelse, trohet, lojalitet, vänskap osv. Även om prövningens stund är något som vi inte söker, är det när t.ex. en vänskap och trohet sätts på prov som det visar sig att den är äkta och sann. Jakob skriver att den som står fast när han frestas, väljer att närma sig Gud istället för att gå bort från honom under tider av svåra yttre omständigheter, är välsignad. (Jak 1:12)

I texten från Matt 16 har Petrus nyss sagt ”Du är Kristus, den levande Gudens son” (v16). Petrus har verkligen förstått att Jesus är den Messias som profeterna talat om. Jesus är den som ska rädda världen. Jesus säger att detta är något som Fadern uppenbarat för Petrus och fortsätter att undervisa om församlingens position högt över ondskan och bönens mäktiga kraft. Här i Caesarea Filippi känner sig nog Petrus ganska bra till mods. Att få finnas så nära kungen Jesus innebar ju en ljus framtid för honom.

Några verser längre fram, när vi kommer in i söndagens text i vers 21, sker ett skifte. Från och med nu börjar Jesus berätta hur han måste gå till Jerusalem och utstå mycket lidande. Petrus är överlåten att följa Jesus, när han lade ner sina nät vid Genesarets sjö och började följa Jesus gjorde han det helhjärtat. Om Jesus skulle behöva lida skulle det även innebar lidande för Petrus. Detta var han inte beredd på ännu. Han tar Jesus avsides och tillrättavisar honom skarpt att detta inte får ske.

Då vänder sig Jesus om, mot och inom hörhåll för lärjungarna, se Mark 8:33, och säger till Petrus att han inte haft Guds perspektiv utan tänker mänskliga tankar. Bakom dessa tankar låg Satan som ordagrant betyder motståndaren eller åklagaren.

När Jesus frestades i öknen kunde han fått alla riken om han böjde sig och tillbad djävulen (Matt 4:8-11). Det skulle varit en enkel väg utan lidande, men Jesus visste att det var vägen via korset han skulle gå. Jesus svarade genom att citera 3 Mos 6:13: Du ska tillbe Herren din Gud, bara honom ska du tjäna. I nästa vers (Matt 4:8) står det: ”Då lämnade djävulen honom och änglar kom och betjänade honom.” Det finns en välsignelse i att välja Gud och tillbe honom som också Jakob skrev (Jak 1:12).

När vi följer Petrus genom evangelierna ser vi hur hans tro prövas och utvecklas. Under den sista måltiden är Petrus beredd att lägga ner sitt liv för Jesus om det skulle behövas, se Joh 13:37.

Söndagens Psalm 31:2 är en fin bön att få be i prövningens stund: ”I dig, Herre har jag min tillflykt”, upprepningen i vers 4-5 är full av förvissning: ”Ja, du är min klippa och min borg. Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära. Du skall lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt.”


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter